قصرشیرین تنها مرکز تکثیر و پرورش میگوی آب شیرین در کشور است

قصرشیرین تنها مرکز تکثیر و پرورش میگوی آب شیرین در کشور است

قصرشیرین تنها مرکز تکثیر و پرورش میگوی آب شیرین در کشور است

چهار‌شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰
Wednesday, December 8, 2021

قصرشیرین تنها مرکز تکثیر و پرورش میگوی آب شیرین در کشور است

//

مدیرکل شیلات استان کرمانشاه گفت: قصرشیرین به عنوان تنها مرکز فعال تکثیر و پرورش میگوی آب شیرین کشور است

شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در استان 410 باب مزرعه پرورش ماهی سردآبی و گرم آبی در قالب مجتمع های بزرگ و مزارع منفرد و مزارع دو منظوره کشاورزی داریم.

مدیرکل شیلات استان کرمانشاه افزود: میزان استخرهای سرد آبی وگرم آبی در استان 69 مزرعه گرم آبی و341 باب مزرعه سرد آبی فعال است.

شهبازی گفت: در سال جاری 10 هزار و 500 تن تولید ماهی در استان داشته ایم.

مدیرکل شیلات استان افزود: تولید موجود جوابگوی نیاز استان بوده و از این میزان تولید شده نیز مقداری صادرات داریم، البته در این مبحث واردات نیز داشته ایم و عمده صادرات ماهیان تولیدی استان کرمانشاه به کشورعراق بوده است.

شهبازی در پایان با اشاره به اینکه سرانه مصرف ماهی در کشور 8 کیلوگرم است، گفت: متاسفانه سرانه مصرف ماهی در استان کرمانشاه کمتر از 5 کیلوگرم در سال است، این در حالی است که سرانه مصرف ماهی در جهان، بیش از 17 کیلوگرم استدیدگاه خود را بیان کنید