فاصله دوبرابری مصرف ماهی ایران با دنیا

فاصله دوبرابری مصرف ماهی ایران با دنیا

فاصله دوبرابری مصرف ماهی ایران با دنیا

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰
Monday, October 18, 2021

فاصله دوبرابری مصرف ماهی ایران با دنیا

//

سرپرست مدیریت شیلات و امور آبزیان آذربایجان غربی گفت: مصرف سرانه ماهی در کشور نسبت به سرانه جهانی 8.2 درصد کمتر است

خبرنگار مهر، رحمان وهاب زاده بعد از ظهر یکشنبه در آیین بازگشایی بازارچه عرضه مستقیم و بهداشتی آبزیان در ارومیه اظهارداشت: مصرف سرانه ماهی در ایران 8.5 کیلوگرم و مصرف سرانه جهانی آن 16.7 کیلوگرم این در حالی است که این میزان در کشورهای پیشرفته 25 کیلوگرم است.

وی ادامه داد: بر اساس ارزیابی های به عمل آمده پیش بینی می شود این میزان تا پایان برنامه پنجم توسعه به طور میانگین به 10 کیلوگرم برسد.

وهاب زاده در ادامه از افزایش 10 درصدی تولید انواع ماهی و آبزیان در استان خبر داد و گفت: در سال جاری 14 هزار تن انواع ماهی و آبزیان در استان تولید می شود که نسبت به سال گذشته از 10درصد افزایش بر خوردار است.

سرپرست مدیریت شیلات و امور آبزیان آذربایجان غربی افزود: سال گذشته 13 هزار تن انواع آبزیان و ماهی در 405 مزرعه پرورش آبزیان و منابع آبی استان مانند در یاچه های پشت سد ها تولید شد.

وهاب زاده بهبود روشهای عرضه آبزیان و فراهم سازی دسترسی آسان مردم به این محصول ارزشمند در طول سال را با ایجاد مراکز و بازارچه های عرضه بهداشتی محصول در نقاط پر تردد امکان پذیر دانست.

وی یادآورشد: توسعه و افزایش فرآورده های شیلاتی با رویکرد تغییر فرهنگ مصرف و همچنین توسعه پایدار آبزی پروری از اولویت های مدیریت شیلات و آبزیان استان است.

آذربایجان غربی در بین استانهای غیرساحلی کشور در سالهای اخیر رتبه اول تولید آبزیان را داراستدیدگاه خود را بیان کنید