ايران از لحاظ پيشرفت‌هاي علمي، كشوري شاخص در جهان اسلام است

ايران از لحاظ پيشرفت‌هاي علمي، كشوري شاخص در جهان اسلام است

ايران از لحاظ پيشرفت‌هاي علمي، كشوري شاخص در جهان اسلام است

سه‌شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰
Tuesday, October 26, 2021

ايران از لحاظ پيشرفت‌هاي علمي، كشوري شاخص در جهان اسلام است

//

رييس شبكه علم و فناوري اقيانوس شناسي كشورهاي اسلامي (INOC) با بيان اين كه ايران از لحاظ پيشرفت‌هاي علمي، كشوري كاملا متمايز در جهان اسلام است، تاكيد كرد: بهترين سلاح براي مواجهه با مخاطرات طبيعي مانند مخاطرات دريايي، دانش، تحقيق و فهم و درك سيستم‌هاست

خبرنگار علمي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، پرفسور اورهان اوزلو كه در مراسم افتتاحيه‌ مركز ملي پيش بيني و هشدار مخاطرات دريايي، مركز ملي داده‌هاي اقيانوسي و دريايي، كتابخانه‌ ديجيتالي و ايستگاه پژوهشي بندرعباس موسسه ملي اقيانوس شناسي سخن مي‌گفت، اظهار كرد: اقيانوس‌ها منابع غني غذايي، مواد معدني و انرژي هستند كه مي‌توان از آنها بهره‌هاي اقتصادي و اجتماعي زيادي كسب كرد؛ اما بايد براي بهره‌برداري از اين مزيت‌هاي اقتصادي، اجتماعي، راهكارهاي چگونگي به دست آوردن آنها را شناسايي كرد.

وي افزود: در جغرافياي اسلامي با كمبود غذا ومنابع غذايي مواجه هستيم و اين درحالي است كه در همين جغرافيا، اقيانوس‌هاي وسيعي كه پر از غذا هستند وجود دارند كه بايد سيستم‌هاي موجود در اندازه‌گيري و شناسايي اقيانوس‌ها را ياد گرفته و از آنها بهره برداري كرد.

اوزلو با مفيد ارزيابي كردن افتتاح دو مركز ملي پيش‌بيني و هشدار مخاطرات دريايي و داده‌هاي اقيانوسي و دريايي در ايران خاطرنشان كرد: درك و شناخت اقيانوس‌ها بايد به صورت سيستماتيك انجام شود و بررسي سيستم‌هاي اقيانوس‌شناسي مي‌تواند در جهت بهينه‌ كردن بهره‌برداري اقتصادي از اقيانوس‌ها موثر واقع شود كه در اين زمينه افتتاح مركز ملي پيش‌بيني و هشدارمخاطرات دريايي و مركز ملي داده‌هاي اقيانوسي و دريايي مي‌تواند گام مهمي به شمار رود.

رييس شبكه علم و فناوري اقيانوس شناسي كشورهاي اسلامي (INOC) ادامه داد: اقيانوس‌ها تنها منابع در اختيار بشر قرار نمي‌دهند بلكه كانون مخاطراتي مانند سونامي، آلودگي و تغييرات جهاني اقليمي هستند كه اين پديده‌ها نيز بايد شناسايي شود تا بفهميم كه احتمال رخداد آنها به چه ميزان بوده تا خود را براي مواجهه با آن آماده كنيم. بهترين سلاح در دست بشر در مواجهه با مخاطرات طبيعي مانند مخاطرات دريايي، دانش، تحقيق و فهم و درك سيستم‌هاست.

وي در پايان با اشاره به اهميت شناسايي و شناخت مخاطرات دريايي گفت: هميشه از تمامي كشورها كه در جغرافياي اسلامي پيشرفتهاي مناسبي در زمينه‌هاي علمي داشته‌اند، حمايت كرده‌ايم و ايران در بين اين كشورها توانسته خود را متمايز كند. اميدواريم اين مراكز نيز مانند موسسه ملي اقيانوس شناسي براي امت اسلامي مفيد باشنددیدگاه خود را بیان کنید