تكثير و پرورش ميگوي وانامي با آب درياي خزر باعث رشد و توسعه استان گلستان مي‌شود

تكثير و پرورش ميگوي وانامي با آب درياي خزر باعث رشد و توسعه استان گلستان مي‌شود

تكثير و پرورش ميگوي وانامي با آب درياي خزر باعث رشد و توسعه استان گلستان مي‌شود

پنج‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
Thursday, October 21, 2021

تكثير و پرورش ميگوي وانامي با آب درياي خزر باعث رشد و توسعه استان گلستان مي‌شود

//

شيلات گلستان، فعاليتها و اقدامات اين اداره‌کل را براي حفظ ذخاير ارزشمند درياي خزر و توسعه آبزي پروري تشريح کرد.

مهندس "علي‌اكبر پاسندي"، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اظهار كرد: استان گلستان از نظر شرايط اقليمي و منابع طبيعي داراي نعمات زيادي است و شيلات استان با استفاده از اين شرايط، گامهاي بلندي را برداشته است.

وي افزود: اين اداره‌كل براي حفظ ذخاير ارزشمند درياي خزر از سال 68 تا كنون موفق به رهاسازي تعداد 94 ميليون و 780 هزار قطعه بچه ماهيان خاوياري شده است.

وي اضافه كرد: هم چنين تعداد بچه ماهيان استخواني رهاسازي شده در درياي خزر از سال 76 تا كنون به 790 ميليون و 357 هزار قطعه رسيده است.

پاسندي گفت: شيلات گلستان در بخش آبزي‌پروري آبهاي داخلي استان از سال 76 تا سال جاري موفق به توليد و پرورش 128 هزار و 287 تن انواع ماهيان گرم‌آبي و سردآبي شده است.

وي افزود: اداره‌كل شيلات استان در بخش صيد ماهيان خاوياري از سال 77 تاكنون دو هزار و 651 تن و در بخش استحصال خاويار 260 تن خاويار را روانه بازار كرده است.

مديرکل شيلات گلستان، اضافه كرد: در ايام دهه فجر نيز، دو مزرعه پرورش ماهيان خاوياري با ظرفيت 6.5 تن خاويار و 95 تن گوشت با حفظ شرايط مشابه زيستگاه طبيعي اين گونه ارزشمند، كلنگ زني شد كه گام بلندي در مسير حفظ نسل ماهيان خاوياري است.

وي ادامه داد:‌ در بخش ماهيان استخواني نيز از سال 77 تا 89،‌ معادل 32 هزار و 401 تن انواع ماهيان استخواني صيد شده است.

پاسندي اظهار كرد: اداره‌كل شيلات گلستان در بخش آبزي‌پروري، بازسازي ذخاير و هم‌چنين در بخش صيد و صيادي، از سال 76 تا 90،‌ براي شش هزار و 155 نفر، ايجاد اشتغال كرده است.

مديركل شيلات گلستان در ادامه اظهار كرد: يكي از فعاليتهاي چشمگيري كه باعث رشد و توسعه استان در سالهاي نزديك خواهد شد، تكثير و پرورش ميگوي وانامي با آب درياي خزر است.

پاسندي گفت: امسال 102 تن ميگوي گلستان به چهار كشور امارات متحده عربي، لبنان، اسپانيا و كويت صادر شد كه اين خود گام بلندي در جهت توسعه صادرات غيرنفتي كشور است.

پاسندي افزود: يكي از نگرشهاي حمايتي شيلات در بخش ميگو، پرداخت بدهيهاي چهار مزرعه ميگو به ارزش سه هزار ميليون ريال بوده است.

وي گفت:‌ از 70 هكتار مزارع آبگيري شده براي پرورش ميگو در سايت گميشان 16 ميليون قطعه لارو ذخيره سازي شد كه از اين محل پنج ميليارد و 700 ميليون ريال درآمدزايي براي استان داشت.

وي تصريح كرد: در نيمه دوم سال و به منظور اشتغالزايي پايدارتر و توسعه اقتصادي منطقه، توليد ماهي قزل‌آلا در استخرهاي پرورش ميگو صورت مي‌گيرد و اين به معني برداشت دو محصول از يك زمين است.

پاسندي افزود: به همين جهت در آذر ماه سال جاري تعداد 100 هزار قطعه بچه ماهي قزل‌آلا در اين استخرها رهاسازي شددیدگاه خود را بیان کنید