كرمانشاه به رتبه چهارم توليد ماهيان سرد آبي كشور رسيد

كرمانشاه به رتبه چهارم توليد ماهيان سرد آبي كشور رسيد

كرمانشاه به رتبه چهارم توليد ماهيان سرد آبي كشور رسيد

پنج‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
Thursday, October 21, 2021

كرمانشاه به رتبه چهارم توليد ماهيان سرد آبي كشور رسيد

//

کرمانشاه-خبرنگار كيهان:مدير كل شيلات استان كرمانشاه گفت اين استان در سال 90 با توليد 6600 تن ماهي سرد آبي رتبه چهارم كشور را در زمينه توليد اين ماهيان از نوع قزل آلا به خود اختصاص داده است.
كيومرث شهبازي در ادامه تصريح كرد: در حال حاضر 342 مزرعه پرورش ماهيان سرد آبي در استان فعاليت دارند كه با افتتاح 8 پروژه ديگر و نيز افزايش توليد مزارع موجود تا پايان امسال توليد ماهيان سرد آبي به 7 هزار تن مي رسد. وي اظهار داشت: با مكانيزه كردن مزارع پرورش ماهي به دستگاه هاي هواده و پمپ هاي برگشت به ميزان 100 تن افزايش در مزارع جديد و حداقل 300 تن افزايش توليد مزارع موجود در بخش ماهيان سرد آبي را خواهيم داشت. مدير كل شيلات استان كرمانشاه با بيان اينكه اجراي طرح هاي ساخت مزارع جديد و افزايش توليد در مزارع موجود 80 نفر اشتغالزايي داشته است خاطرنشان كرد: با شناسايي و مطالعه منابع آبي متعدد مانند رودخانه بخش مرخيل پاوه، شبانكاره روانسر، گلين گيلانغرب و خشكه رود كرمانشاه 6 مزرعه جديد با ظرفيت توليدي 251 تن كلنگ زني مي شود. وي اظهار داشت: هم اكنون ميزان تكثير بچه ماهي قزل آلا درمزارع حدود 14 ميليون قطعه در سال است كه با افتتاح طرح 5/4 ميليون قطعه اي حسين آباد هرسين تا پايان سال 90 به 5/18 ميليون قطعه مي رسددیدگاه خود را بیان کنید