راه اندازي 17 رشته كارشناسي جديد دانشگاهي تصويب شد

راه اندازي 17 رشته كارشناسي جديد دانشگاهي تصويب شد

راه اندازي 17 رشته كارشناسي جديد دانشگاهي تصويب شد

شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹
Saturday, September 19, 2020

راه اندازي 17 رشته كارشناسي جديد دانشگاهي تصويب شد

//

 

تهران - شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با ايجاد 17 رشته تحصيلي جديد در مقطع كارشناسي در دانشگاههاي كشور موافقت كرد.

به گزارش ايرنا، براساس اعلام روز سه شنبه وزارت علوم، با تصويب شوراي گسترش آموزش عالي اين وزارتخانه، رشته هاي كارشناسي زمين شناسي در دانشگاه علوم فنون دريايي خرمشهر، حسابداري در دانشكده حسابداري و مديريت رزن، مهندسي ترويج كشاورزي در مجتمع آموزش عالي نهاوند،مهندسي شيلات در دانشگاه ملاير، مهندسي مكانيك و آمار و كاربردها در مجتمع آموزش عالي جهرم، ارتباط تصويري در دانشگاه بجنورد و مهندسي مكاترونيك در دانشگاه شاهرود راه اندازي مي شود.
ايجاد رشته هاي مهندسي منابع طبيعي گرايش بوم شناسي آبزيان در مجتمع آموزش عالي گنبدكاووس، مهندسي كشاورزي با گرايش هاي علوم خاك و گياه پزشكي در دانشگاه جيرفت، كتابداري و اطلاع رساني در دانشگاه شهيد باهنر كرمان، زبان و ادبيات عربي در دانشگاه محقق اردبيلي، آموزش زبان انگليسي در دانشگاه اروميه و مجتمع آموزش عالي گنبد كاووس و كارشناسي كلام در دانشكده غير دولتي و غير انتفاعي علوم حديث واحد شهر ري نيز از ديگر مصوبات شوراي گسترش آموزش عالي است.دیدگاه خود را بیان کنید