واردات تن ماهي در سال آينده صفر مي‌شود

واردات تن ماهي در سال آينده صفر مي‌شود

واردات تن ماهي در سال آينده صفر مي‌شود

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰
Monday, October 18, 2021

واردات تن ماهي در سال آينده صفر مي‌شود

//

واردات تن ماهي در سال آينده صفر مي‌شود

رئيس سازمان شيلات ايران اعلام كرد: در سال جاري بيش از هشت هزار تن ميگوي پرورشي در كشور توليد شده كه نسبت به سال گذشته 33 درصد رشد داشته است

خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، غلامرضا رازقي ـ معاون وزير جهادكشاورزي ـ اظهار كرد: بر اساس برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته بايد تا پايان برنامه پنجم توسعه با توليد 48 هزار تن ميگوي پرورشي شاهد رشد هشت برابري توليد ميگوي پرورشي باشيم.

رئيس سازمان شيلات ايران از پرورش ماهي در قفس از امسال و سال آينده به صورت انبوه در كل كشور خبر داد و افزود: در سال جاري نسبت توليد ماهي در قفس نسبت به سال گذشته افزايش داشته و در 30 قفس به طور ميانگين 50 تن ماهي پرورشي توليد شده استدیدگاه خود را بیان کنید