کاشت 10 هزار اصله نهال مانگرو در سایت پرورش میگوی گواتر

کاشت 10 هزار اصله نهال مانگرو در سایت پرورش میگوی گواتر

کاشت 10 هزار اصله نهال مانگرو در سایت پرورش میگوی گواتر

پنج‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
Thursday, October 21, 2021

کاشت 10 هزار اصله نهال مانگرو در سایت پرورش میگوی گواتر

//

 

کاشت 10 هزار اصله نهال مانگرو در سایت پرورش میگوی گواتر

مدیرکل شیلات سیستان و بلوچستان گفت: 10 هزار اصله نهال مامگرو در زهکش‌های سایت بزرگ پرورش میگوی گواتر سیستان و بلوچستان کاشته شد

خبرگزاری فارس از زاهدان به نقل از روابط عمومی اداره کل شیلات سیستان و بلوچستان، غلامرضا سندگل اظهار داشت: با هماهنگی و همکاری اداره کل منابع طبیعی استان، تعداد 10 هزار اصله نهال مانگرو به سایت بزرگ پرورشی میگوی گواتر انتقال و عملیات کاشت آنها در زهکش‌های سایت آغاز شد.

وی افزود: هزینه انتقال و کاشت نهال بر عهده شیلات استان و تأمین نهال، مشاوره و مکان‌یابی پروژه نیز توسط اداره کل منابع طبیعی صورت پذیرفته است.

مدیرکل شیلات سیستان و بلوچستان بیان کرد: با کاشت نهال‌ها و به بار نشستن آنها، اکوسیستمی جدید سرشار از مواد غذایی شکل می‌گیرد که محل پناهگاه و تخم ریزی مناسبی برای زادآوری و رشد نوزادان آبزیان و در نهایت به افزایش ذخایر دریایی کمک خواهد کرد.

سندگل گفت: اکوسیستم جنگلی شکل گرفته در محدوده زهکش‌ها و جزر و مد ضمن ایجاد تعادل در ترکیبات شیمیایی و فیزیکی آب دریا و ایجاد محیط مناسب زندگی آبزیان، می‌تواند به عنوان یک محیط و فضای سبز در تلطیف هوا نقش بسزایی داشته باشد.

وی در ادامه افزود: در راستای اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی مبنی بر واگذاری کار مردم به مردم، مدیریت بهره‌برداری بندر صیادی پسابندر پس از طی مراحل قانونی در 20 اسفندماه سال 87 به طور مشترک به پنج تعاونی فعال و متقاضی بندر مذکور، به عنوان نمایندگان جامعه صیادی منطقه در قالب شورای مدیریت بندر واگذار شد.

مدیرکل شیلات سیستان و بلوچستان تصریح کرد: در طی واگذاری به علت جلب رضایت بهره‌‌برداران و مالکان شناورهای صیادی از عملکرد مدیریت بهره‌بردار، قرارداد فیمابین سه بار تمدید و در شرف چهارمین تمدید است.

سندگل خاطرنشان کرد: مدیریت بهره‌بردار در مدت واگذاری ضمن اعمال مدیریت بهینه در اداره بندر و فعالیت‌های شناورها موفق شده کارهای عمرانی و رفاهی مناسبی با درآمد خود بندر انجام دهد که از جمله می‌توان به احداث نمازخانه، سرویس‌های بهداشتی، راه‌اندازی باجه تلفن ثابت، راه‌اندازی وب سایت، جمع‌آوری روغن سوخته و جدیت در نظافت حوضچه و اسکله و بازار حراج اشاره کرد.

وی افزود: در آخرین جلسه هیئت امناء پسابندر نیز مصوبات ارزشمندی در راستای خدمت به بهره‌برداران منطقه اتخاذ شددیدگاه خود را بیان کنید