شهرك تخصصي شيلاتي در گميشان تاسيس مي‌شود

شهرك تخصصي شيلاتي در گميشان تاسيس مي‌شود

شهرك تخصصي شيلاتي در گميشان تاسيس مي‌شود

پنج‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
Thursday, October 21, 2021

شهرك تخصصي شيلاتي در گميشان تاسيس مي‌شود

//

 

شهرك تخصصي شيلاتي در گميشان تاسيس مي‌شود

رئيس سازمان شيلات ايران از تاسيس شهرك تخصصي شيلاتي در منطقه گميشان خبر داد

خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،‌ غلامرضا رازقي - معاون وزير جهاد كشاورزي از خليج گرگان به عنوان مهد ماهيان خاوياري نام برد و گفت: اين خليج مي‌تواند نقطه عطفي براي درياي خزر محسوب شود.

رازقي اظهار كرد: شيلات گلستان اقدامات اساسي و قابل توجهي در زمينه پرورش ماهيان خاوياري انجام داده است و شيلات ايران با توجه به مناسب بودن فضا و بستر و دانش و فناوري كه هم در بخش ماهيان خاوياري و هم در بخش ميگو مهيا است، تسهيلات و خروجي مناسب را فراهم مي‌كند.

وي تصريح كرد: بايد با مشاركت مردمي و سازماندهي مناسب مشاغل صيادي و همچنين فرهنگ‌سازي درست با استفاده از دانش روز و فنآوري‌هاي نوين برند خاويار ايراني را در كل دنيا حفظ كرد.

رئيس سازمان شيلات ايران با بيان اينكه شهرك تخصصي شيلاتي در منطقه گميشان تاسيس مي‌شود، گفت: اين شهرك مي‌تواند يك چرخه ارزشمند توليد و تكثير و پرورش همچنين فرآوري و بسته‌بندي و خوراك را فراهم كند و زمينه بسيار مناسبي براي صادرات غير نفتي باشد.

رازقي افزود: با توجه به نگاه مثبت به توسعه كشاورزي توسط رييس جمهوري و وزير جهاد كشاورزي همچنين شرايط بسيار مناسب استان گلستان و خليج گرگان و منطقه گميشان و وجود سرمايه‌گذاران، اين استان مي‌تواند قطب ميگوي كشور باشد.

وي خاطرنشان كرد: در سال جاري 600 هزار لارو بچه ماهيان خاوياري در مركز شهيد مرجاني توليد شده است و يك ميليون ديگر آن در حال توليد است كه در مقايسه با سال قبل كه حدود 30 هزار قطعه توليد و تكثير شد.

معاون وزير كشاورزي اظهار كرد: استان گلستان در بحث تكثير ماهيان خاوياري در كشور داراي رتبه اول است و بيش از 50 درصد تكثير ماهيان خاوياري در كشور را به خود اختصاص داده استدیدگاه خود را بیان کنید