ماهی های قطب جنوب در معرض یک خطر ویرانگر

ماهی های قطب جنوب در معرض یک خطر ویرانگر

ماهی های قطب جنوب در معرض یک خطر ویرانگر

شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰
Saturday, October 23, 2021

ماهی های قطب جنوب در معرض یک خطر ویرانگر

//

ماهی های قطب جنوب در معرض یک خطر ویرانگر

نتایج تحقیقات دانشمندان آمریکایی نشان می دهد که ماهی های ساکن آبهای سرد قطب جنوب به دلیل برخورداری از ضد یخ قادر نیستند با افزایش سریع دما سازگار شوند

خبرگزاری مهر، تحقیقات پژوهشگران دانشگاه ییل درباره تاریخ تکامل ماهی های ساکن آبهای قطب جنوب نشان می دهد که این آبزیان برای زنده ماندن در شرایط قطبی تکامل یافته اند و به همین علت امروز نمی توانند خود را با افزایش سریع دمای اقیانوس سازگار کنند.

این دانشمندان در این خصوص توضیح دادند: "افزایش 2 درجه سانتیگرادی دمای آب اقیانوس احتمالاً برخورد ویرانگری روی این ماهی قطبی دارد. این ماهی با دمای بسیار پایین آب سازگار شده است."

این ماهی ها که notothenioids نامیده می شوند حاصل تکاملی هستند که به سبب سرمای اقیانوس منجمد جنوبی به وجود آمده است تا با انقراض دسته جمعی ماهی ها مبارزه کند.

ماهی های notothenioids در مسیر تکامل خود ماده ای به نام "ضدیخ گلیکوپروتئین" به دست آوردند که به آنها اجازه می دهد در دریاهای بسیار سرد زنده بمانند.

براساس گزارش RedOrbit ، این ویژگی به ایجاد تنوع زیستی دریایی در آبهای قطب جنوب کمک کرده است به طوریکه این ماهی ها به یک منبع غذایی مهم برای شکارچیان بزرگی چون پنگوئنها و نهنگها تبدیل شده اند.

اکنون تغییرات آب و هوایی که اقیانوس منجمد جنوبی را متاثر کرده این موفقیت تکاملی بزرگ را در معرض تهدید قرار داده است. درحقیقت، این ضدیخ طبیعی در دمای بالا یک ابزار نابودگر برای این ماهی ها خواهد بود

این ماهی به منظور جلوگیری از انقراض دسته جمعی آبزیان قطب جنوب با دمای بسیار پایین آبهای قطبی سازگار شده است

این ماهی دارای ماده ای به نام ضدیخ گلیکوپروتئین است که آن را دربرابر سرمای آب محافظت می کند

اکنون افزایش سریع آب اقیانوس منجمد جنوبی این ماهی را به شدت در معرض خطر قرار داده استدیدگاه خود را بیان کنید