صيد 1340 تن ماهي استخواني از درياي مازندران

صيد 1340 تن ماهي استخواني از درياي مازندران

صيد 1340 تن ماهي استخواني از درياي مازندران

جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰
Friday, December 3, 2021

صيد 1340 تن ماهي استخواني از درياي مازندران

//

صيد 1340 تن ماهي استخواني از درياي مازندران

حبيب‌نژاد در گفت وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، منطقه مازندران، با اشاره به صيد ماهيان استخواني در مازندران گفت: از بيستم مهرماه تاکنون 1340تن ماهي استخواني از دريا صيد و به بازار مصرف عرضه شد، ارزش اقتصادي اين ميزان ماهي صيد شده در استان 160ميليارد ريال برآورد شده است.

مديرکل شيلات مازندران با اشاره به اين مطلب که 54 شركت تعاوني پره در استان فعال هستند که سرانه صيد هر شرکت تعاوني پره در اين مدت 25 تن است، تصريح کرد: بيشترين ميزان صيد، تاکنون مربوط به ماهي "کفال" با 631 تن و سپس ماهي "سفيد" با 605 تن است.

حبيب‌نژاد خاطرنشان کرد:به دليل شرايط نامساعد جوي، در مراحل پره‌کشي نسبت به مدت مشابه سال قبل 19 درصد کاهش داشتيمدیدگاه خود را بیان کنید