مديركل شيلات گلستان خواستار بازنگري در قانون حاكم بر صيد غيرمجاز شد

مديركل شيلات گلستان خواستار بازنگري در قانون حاكم بر صيد غيرمجاز شد

مديركل شيلات گلستان خواستار بازنگري در قانون حاكم بر صيد غيرمجاز شد

سه‌شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰
Tuesday, December 7, 2021

مديركل شيلات گلستان خواستار بازنگري در قانون حاكم بر صيد غيرمجاز شد

//

مديركل شيلات گلستان خواستار بازنگري در قانون حاكم بر صيد غيرمجاز شد
خبرنگاركيهان-مديركل شيلات گلستان گفت: قانون حكم بر صيد غيرمجاز متعلق به 40 سال پيش است و نياز به بازنگري جدي دارد.
علي اكبر پاسندي اظهار داشت: صيد ماهيان خاوياري كاهش شديدي دارد و طبق آمار و برنامه ها تا سال 1400 نبايد صيدي در درياي خزر براي تجارت داشته باشيم و تصميم بين المللي است كه صيد تجاري خاويار ممنوع و تعطيل شود.
وي توضيح داد: ماهيان خاوياري دريك مقطع زماني مشخص، براي زايش به رودخانه ها مراجعت مي كنند.
مديركل شيلات استان گلستان گفت: برهمين اساس توسعه سدها براي هدايت آب هاي سطحي مهاجرت ماهيان خاوياري به رودخانه ها را كاهش مي دهد و از سويي بيكاري جوانان در شهرهاي كنار ساحل مثل بندرتركمن، بندر گز باعث مي شود كه آنها براي رزق رو به سوي رودخانه ها بياورند كه همه اينها باعث عدم حضور ماهيان خاوياري به رودخانه ها مي شود.
پاسندي اضافه كرد: وقتي زايشگاه دستخوش تغييرات مي شود بايد توجه داشته باشيم كه تكثير ماهيان خاوياري رو به كاهش مي رود و شيلات گلستان براي اينكه اين نقص را جبران كند به ايجاد مراكز تكثير ماهيان خاوياري اقدام كرده است.
وي ادامه داد: ماهيان خاوياري وارد اين كانون مي شوند و به صورت مصنوعي توليد مثل مي كنند كه اين ها به بازسازي ذخاير دريايي كمك مي كند.دیدگاه خود را بیان کنید