افزايش بيماريهاي مختلف در بين پستانداران دريايي

افزايش بيماريهاي مختلف در بين پستانداران دريايي

افزايش بيماريهاي مختلف در بين پستانداران دريايي

سه‌شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰
Tuesday, December 7, 2021

افزايش بيماريهاي مختلف در بين پستانداران دريايي

//

افزايش بيماريهاي مختلف در بين پستانداران دريايي

كارشناسان حيوانات دريايي در يك كنفرانس بزرگ در امريكا هشدار دادند كه در آبهاي سراسر جهان نرخ ابتلا به بيماريهاي انگلي و ساير امراض در بين پستانداران آبزي نظير سيل‌ها، سمورهاي آبي و ديگر گونه‌ها در حال افزايش است

خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين كارشناسان در نشست سالانه انجمن امريكايي پيشرفت‌هاي مطالعاتي كه اخيرا در يك شهر غربي كانادا برگزار شده تاكيد كردند: افزايش اين بيماريها در عين حال افرادي را هم كه از درياها و اقيانوس‌ها براي كار يا امرار معاش استفاده مي‌كنند، تهديد مي‌كنند.

به گزارش خبرگزاري فرانسه، اين اطلاعات در سمپوزيوم «شنا در درياهاي بيمار» ارائه شده‌ است. در اين سمپوزيوم در واقع تصويري سياه از وضعيت اقيانوس‌هاي جهان ارائه شده كه ميزان اسيدي شدن آنها هم چنان رو به افزايش است، در برخي نواحي بسيار گرمتر شده‌اند و يا تحت تاثير ساير پيامدهاي تغييرات جوي آسيب ديده‌اند و اين روند هم چنان ادامه دارد.

دانشمندان زيست محيطي در اين سمپوزيوم تاكيد كردند: در حال حاضر تغييرات چشمگيري در اكوسيستم‌هاي اقيانوس‌ها بروز كرده است. براي نمونه افزايش دي‌اكسيد كربن موجود در اين آبها موجب كم شدن جمعيت ارگانيزم هاي آبزي شده است كه بدون شك مي‌توانند براي حيات انسان و ساير جانداران بر روي زمين مفيد باشند.

در اين گزارش همچنين تاكيد شده است بيماريهاي شايع شده بين پستانداران دريايي در واقع بيماريهاي مشترك با حيوانات خشكي مثل بزها، گاوها، گربه‌ها و سگ‌ها هستند. انگل‌ها، قارچ‌ها، ويروس‌ها و باكتري‌هاي مختلف بيش از گذشته از خشكي وارد درياها شده‌اند و به جانوران دريايي منتقل شده‌اند كه علت اصلي اين امر ايجاد تاسيسات و اقامتگاه‌هاي انساني در خطوط و نواحي ساحلي است كه منجر به تغيير الگوهاي آب‌ها شده است. همچنين بسياري از فعاليت‌هاي ديگر بشري به اين معضل دامن زده استدیدگاه خود را بیان کنید