کنفرانس بين المللي محافظت از اقيانوسها در سنگاپور آغاز به کار کرد

کنفرانس بين المللي محافظت از اقيانوسها در سنگاپور آغاز به کار کرد

کنفرانس بين المللي محافظت از اقيانوسها در سنگاپور آغاز به کار کرد

سه‌شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰
Tuesday, October 26, 2021

کنفرانس بين المللي محافظت از اقيانوسها در سنگاپور آغاز به کار کرد

//

کنفرانس بين المللي محافظت از اقيانوسها در سنگاپور آغاز به کار کرد

واحدمرکزی‌خبر/ 1390/12/05 00:52:11.17 کنفرانس بین المللی محفاظت از اقیانوسها در سنگاپور به دنبال تضمین توسعه پایدار زیستگاههای دریایی است. به گزارش مونیتورینگ اخبار خارجی واحد مرکزی خبر، اجلاس جهانی محفاظت از اقیانوس ها در سنگاپور آغاز به کار کرده است.

چالشهای مطرح در زمینه محافظت از اقیانوسها در دستور کار این نشست جهانی قرار دارد.

صید بی رویه ضربه شدیدی به اقیانوسها و زیستگاههای طبیعی آن وارد کرده است.

رابرت زولیک، رئیس بانک جهانی در این اجلاس از دولتها، سازمانهای بین المللی و گروههای حاضر درخواست می کند برای حفاظت از اقیانوس ها، یک میلیارد و پانصد میلیون دلار در پنج سال آینده در نظر بگیرند.

محافظت از اقیانوسها چالشی جهانی است.

مداخله انسان در اقیانوسها زندگی آبزیان را به شدت به خطر انداخته است.

آلودگی دریاها در کنار صید بیش از حد ماهیان از جمله مسائلی است که باید در کنفرانسهای بین المللی محافظت از اقیانوسها بررسی و برای آن چاره اندیشی شود.

صنعتی شدن تاثیر مخرب شدیدی بر زیستگاههای اقیانوسی برجای گذاشته است.

نابودی صخره های مرجانی از جمله آثار فاحش مداخله انسان در محیط زیست اقیانوسی است.

به نظر نمی رسد عزم سیاسی لازم برای تامین سلامت اقیانوسها وجود داشته باشد.

دولتها باید سیاستهای خود را درزمینه بهره برداری از منابع اقیانوسی تغییر بدهند تا درنتیجه آن بقا و سلامت اقیانوسها تضمین شود.

تعیین سهمیه برای صیادی و دیگر بهره برداری ها از اقیانوسها از جمله طرحهای عملیاتی برای این منظور استدیدگاه خود را بیان کنید