صيد انبوه گله ميش‌ماهي و درآمد بيش از 6.5 ميليارد ريالي براي صيادان

صيد انبوه گله ميش‌ماهي و درآمد بيش از 6.5 ميليارد ريالي براي صيادان

صيد انبوه گله ميش‌ماهي و درآمد بيش از 6.5 ميليارد ريالي براي صيادان

پنج‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
Thursday, October 21, 2021

صيد انبوه گله ميش‌ماهي و درآمد بيش از 6.5 ميليارد ريالي براي صيادان

//

صيد انبوه گله ميش‌ماهي و درآمد بيش از 6.5 ميليارد ريالي براي صيادان

مديركل شيلات سيستان و بلوچستان از صيد انبوه گله ميش‌ماهي و درآمد بيش از شش ميليارد و 500 ميليون ريالي براي صيادان اين استان خبر داد

خبرگزاري داشنجويان ايران (ايسنا)، مديركل شيلات استان سيستان و بلوچستان گفت: تعداد پنج فروند شناور لنج صيادي كوچك استان در حوالي بندر صيادي كلات موفق به صيد 23 هزار و 320 كيلوگرم ميش ماهي طي نيمه دوم بهمن ماه سال جاري شدند.

وي افزود: از آنجاييكه فصل صيد ميش ماهي در فاصله زماني ارديبهشت لغايت پايان تيرماه است لذا صيد ماهي مذكور آن هم در حد انبوه در بهمن ماه امري غيرمنتظره در سوابق صيد و صيادي منطقه محسوب مي‌شود كه درآمد خوبي از نظر فروش گوشت و كيسه شنا بيش از شش ميليارد و 500 ميليون ريال نصيب صيادان اين استان كرده است.

گفتني است؛ صيد ميش ماهي به علت داشتن كيسه شنا از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است چراكه قيمت هر كيلو به طور متوسط 10 ميليون ريال است و از محصولات صادراتي با ارزش استان سيستان و بلوچستان تلقي مي‌شود كه اين محصول در خارج از كشور تبديل به فرآورده‌هاي پزشكي و دارويي مي‌شود.

شايان ذكر است كه در سال گذشته حدود 20 تن كيسه شنا به خارج از كشور صادر شده استدیدگاه خود را بیان کنید