آغاز صيد ماهي قزل آلا در استان يزد

آغاز صيد ماهي قزل آلا در استان يزد

آغاز صيد ماهي قزل آلا در استان يزد

جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰
Friday, October 22, 2021

آغاز صيد ماهي قزل آلا در استان يزد

//

آغاز صيد ماهي قزل آلا در استان يزد

واحد مرکزی خبر / اقتصادی صید ماهی قزل آلا از امروز در استان یزد آغاز شد. مدیر امور شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی یزد گفت: امسال 832 هزار قطعه بچه ماهی قزل آلا به وزن متوسط 30 گرم در بیش از 200 استخر پرورش ماهی در استان رها سازی شد که پیش بینی می شود 421 تن ماهی از این استخرها برداشت شود. آقای مبینی با اشاره به اینکه پارسال 850 هزار قطعه بچه ماهی در استخرهای استان رهاسازی شد گفت : امسال به علت خشکسالی رهاسازی ماهی کاهش یافت. او با اشاره به اینکه وزن 300 گرم وزنی استاندارد برای این گونه ماهیان برای ارائه به بازار است گفت: ماهیهای قزل آلا در استان یزد امسال به وزن میانگین 450 گرم رسیده که بسیار خوب است. او ارزش این ماهیان را بیش از یک میلیارد و 650 هزار تومان بیان کرد. مدیر امور شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی یزد گفت: برداشت ماهی از استخرهای پرورش ماهی استان یزد تا پایان فروردین ماه ادامه دارد. آقای مبینی افزود: ماهیان قزل آلا پس از صید با شرایط بهداشتی بسته بندی و با ماشینهای مخصوص حمل به بازار استان عرضه می شوددیدگاه خود را بیان کنید