ارز آوري 160 ميليون دلاري آبزي‌پروري طي سال گذشته

ارز آوري 160 ميليون دلاري آبزي‌پروري طي سال گذشته

ارز آوري 160 ميليون دلاري آبزي‌پروري طي سال گذشته

پنج‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
Thursday, October 21, 2021

ارز آوري 160 ميليون دلاري آبزي‌پروري طي سال گذشته

//

ارز آوري 160 ميليون دلاري آبزي‌پروري طي سال گذشته

44 هزار و 500 تن محصولات شيلاتي در سال گذشته به كشور‌هاي مختلف صادر شده است كه از اين ميزان 160 ميليون دلار سال گذشته محصولات شيلاتي براي كشورمان ارز‌آوري داشته است.

به گزارش خبرنگار كشاورزي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سال گذشته چهار تن خاويار، دو هزار و 602 تن ميگو و 41 هزار و 894 تن انواع ماهي صادر شده كه شش هزار و 561 هزار دلار از محل صادرات خاويار، 11 هزار و 561 هزار دلار از محل صادرات ميگو و 141 هزار و 878 هزار دلار از محل صادرات انواع ماهي و ساير آبزيان ارز‌آوري عايد كشورمان شده است.

طبق اعلام سازمان شيلات ايران سال گذشته هزار و 927 ميليارد ريال از محل اعتبارات بانكي، پس‌انداز خصوصي و بودجه‌ي عمومي كشور، سرمايه‌گذاري در زيربخش شيلات صورت گرفته است كه از اين رقم هزار ميليارد ريال از محل اعتبارات بانكي، 250 ميليارد ريال از محل پس‌انداز خصوصي و 677 ميليارد ريال از محل بودجه‌ي عمومي تامين شده است.

تا سال گذشته 429 واحد كارخانه كنسرو ماهي، پودر ماهي، سردخانه نوار ساحلي، واحد فرآوري در بخش شيلات در سطح كشور فعال شده است كه كارخانه‌هاي كنسرو ماهي ظرفيت توليد 569 ميليون قوطي در طول سال، كارخانه‌هاي پودر ماهي ظرفيت توليد 921 تن مواد اوليه در روز و سردخانه‌هاي نوار ساحلي نيز ظرفيت 126 هزار تن محصولات شيلاتي را دارند. هم‌چنين كارخانه‌هاي فرآوري آبزيان كشور ظرفيت فرآوري دو هزار و 179 تن محصول در طول روز را دارند.

به گفته سازمان شيلات ميانگين قيمت ماهي سفيد در مراكز عمده‌فروشي كيلويي شش هزار تومان، ماهي كفال كيلويي چهار هزار و 200 تومان، ماهي كپور دريايي كيلويي پنج هزار تومان، ماهي سيم كيلويي هزار و 600 تومان، ماهي سوف كيلويي پنج هزار و 200 تومان، ماهي كلمه كيلويي چهار هزار و 200 تومان و كيلكا كيلويي 430 تومان فروخته شده است.

همچنين ماهي كپور پرورشي در مراكز عمده‌فروشي سه هزار و 300 تومان، آمور چهار هزار تومان، قزل‌آلا چهار هزار و 100 تومان عرضه شده است.

براين اساس، ميانگين قيمت عمده‌فروشي ماهيان جنوب نيز در سال گذشته از جمله شوريده هفت هزار و 800 تومان، حلوا سفيد 9 هزار و 200 تومان، ماهي شير شش هزار و 850 تومان، قباد پنج هزار و 600 تومان، سنگسر چهارهزار و 300 تومان، سرخو چهار هزار تومان عرضه شده است.

اين قيمت‌ها به‌طور ميانگين در مراكز خرده‌فروشي به اين ميزان تغيير كرده است؛ ماهي سفيد كيلويي شش هزار و 800 تومان، ماهي كفال پس از دو برابر شدن كيلويي هشت هزار و 900 تومان، كپور دريايي پنج هزار و 500 تومان، ماهي سيم دو هزار تومان، ماهي سوف شش هزار تومان و كيلكاماهي 950 تومان به دست مصرف‌كننده رسيده است.

به گفته شيلات، ميانگين قيمت خرده‌فروشي ماهي كپورپرورشي در بازار مصرف سه هزار و 700 تومان، آمور چهار هزار و 500 تومان، شوريده هشت هزار و 350 تومان، حلوا سفيد 9 هزار و 350 تومان، ماهي شير هفت هزار و 500 تومان، ماهي قباد شش هزار تومان، ماهي سنگ‌سر پنج هزار تومان، ماهي سرخو چهار هزار و 500 تومان براي مصرف‌كننده تامين شده استدیدگاه خود را بیان کنید