پيشنهاد روسيه براي توقف صيد ماهيان خاوياري درياي خزر

پيشنهاد روسيه براي توقف صيد ماهيان خاوياري درياي خزر

پيشنهاد روسيه براي توقف صيد ماهيان خاوياري درياي خزر

پنج‌شنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۰
Thursday, August 5, 2021

پيشنهاد روسيه براي توقف صيد ماهيان خاوياري درياي خزر

//

 

مسكو - ' گريگوري كاراسين' معاون اول وزير امور خارجه روسيه پيشنهاد داد كه براي احياي ذخيره خاوياري درياي خزر، صيد ماهيان خاوياري در اين دريا توسط كشورهاي ساحلي به مدت پنج سال متوقف شود.

خبرگزاري جمهوري اسلامي : به گزارش ايرنا، كاراسين امروز سه شنبه در حاشيه بيست و نهمين نشست كارگروه تدوين كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر در جمع خبرنگاران گفت: از نظر روسيه ، توقف صيد ماهيان خاوياري خزر براي يك دوره پنج ساله مي تواند در رهايي نسل ماهيان خاوياري اين دريا از خطر انقراض نقش چشمگيري داشته باشد.
وي همچنين توجه بيشتر كشورهاي ساحلي خزر به وضعيت حيات آبزيان اين اكوسيستم و تلاش مشترك براي حفاظت از ذخاير طبيعي بزرگ ترين درياچه جهان را يك ضرورت غيرقابل چشم پوشي توصيف كرد.
معاون وزير امور خارجه روسيه افزود: اين موضوع مهم از ديد سران كشورهاي ساحلي خزر نيز پنهان نمانده است و آنان در نشست آستانه در اين زمينه بحث هاي ارزشمندي داشتند.
وي با اشاره به تقديم پيش نويس مربوط به اين موضوع از سوي روسيه در نشست آستانه اضافه كرد: در همين راستا نشست معاونان نهادهاي صيد ماهي كشورهاي ساحلي خزر آخر ماه جاري ميلادي در شهر بندري آستراخان برگزار مي شود و دعوت نامه اين نشست به طرفين فرستاده شده است.
وي همچنين بر لزوم مشخص و تفكيك شدن فضاهاي آبي درياي خزر از سوي كشورهاي ساحلي آن تاكيد كرد و ادامه داد: خوشبختانه كارشناسان كشورهاي ساحلي در زمينه تدوين توافقنامه صيد ماهي در اين دريا نيز كار كارشناسي انجام مي دهند.
بيست و نهمين نشست كارگروه ويژه تدوين كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر با شركت هياتي از ايران به رياست 'محمد مهدي آخوندزاده' مشاور رييس جمهوري و معاون وزير امور خارجه ايران امروز سه شنبه در مسكو آغاز شد.
نمايندگان آذربايجان، ايران، قزاقستان، روسيه و تركمنستان در اين دور از نشست شركت داشته و ادامه مذاكره در مورد پيش نويس كنوانسيون رژيم حقوقي خزر و همچنين بررسي زمينه تدارك چهارمين اجلاس سران درياي خزر كه در روسيه برگزار مي شود، در دستور كار اين نشست قرار دارد.دیدگاه خود را بیان کنید