کشف واكسن ماهي قزل آلا در شيراز

کشف واكسن ماهي قزل آلا در شيراز

کشف واكسن ماهي قزل آلا در شيراز

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰
Monday, October 18, 2021

کشف واكسن ماهي قزل آلا در شيراز

//

کشف واكسن ماهي قزل آلا در شيراز

واحد مرکزی خبر : واکسن ماهی قزل آلا در مؤسسه سرم سازی رازی شیراز کشف شد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت : این واکسن خوراکی با نام تجاری لاکتوکوکوزیس پس از سال ها تلاش محققان موسسه سرم سازی رازی و بخش آبزیان دانشکده دام پزشکی شیراز کشف شد . سرم لاکتوکوکوزیس پس از انجام موفقیت آمیز آزمایشات متعدد در مزارع پرورش ماهی و کسب پروانه تولید ، به مرحله تولید انبوه رسیده است . خرد ، میزان تلفات ماهی قزل آلا در استخرهای پرورش ماهی را 30 درصد اعلام کرد و گفت : با کشف این واکسن، تلفات ماهی به صفر خواهد رسید .

مهرزاد خرد افزود : این واکسن با هزینه بسیار ناچیز لیتری 40 هزار تومان در اختیار دارندگان استخرهای تولید ماهی قزل آلا قرار خواهد گرفت و میزان بهره وری و تولید آن ها را تا 70 درصد افزایش خواهد داد.

این واکسن هم اکنون در مرحله تجاری سازی قرار دارد و با توجه به این که برای نخستین بار در جهان این واکسن تولید می شود قطعا به بسیاری از کشورهای دیگر نیز صادرات خواهیم داشتدیدگاه خود را بیان کنید