سفر به عميق‌ترين نقطه زمين با اولين زيردريايي سرنشين‌دار

سفر به عميق‌ترين نقطه زمين با اولين زيردريايي سرنشين‌دار

سفر به عميق‌ترين نقطه زمين با اولين زيردريايي سرنشين‌دار

سه‌شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰
Tuesday, November 30, 2021

سفر به عميق‌ترين نقطه زمين با اولين زيردريايي سرنشين‌دار

//

سفر به عميق‌ترين نقطه زمين با اولين زيردريايي سرنشين‌دار

شرکتي که بيشترين بخش‌هاي فعاليت خود را به ساخت فضاپيماهاي خصوصي اختصاص داده است، اکنون قصد دارد اولين زيردريايي سرنشين‌دار خود را در عميقترين گودال زيردريايي جهان بيازمايد.
شرکت «ويرجين» تنها در زمينه ماموريت‌هاي فضايي فعاليت ندارد، اين شرکت در موسسه زيرشاخه «ويرجين اوشنيک» قصد دارد اولين زيردريايي سرنشين‌دار خود را به اعماق اقيانوس آرام و به ميان «گودال ماريانا» بفرستد. اين شرکت قصد دارد با ارسال زيردريايي خود رکورد نفوذ به عميق‌ترين بخش‌هاي دريا که تا به حال انسان‌ها در آن به غواصي پرداخته‌اند را بشکند. گودال «ماريانا» عميق‌ترين نقطه زير دريا در کل سياره زمين است. تا به حال تنها دو انسان توانسته‌اند در سال1960م، خود را به اين گودال برسانند. شدت فشار در اين گودال 1100 بار بيشتر از فشار در ارتفاع سطح دريا است، فشاري که مي‌تواند هر زيردريايي را مانند يک قوطي آلومينيومي در هم خرد کند. به نوشته پاپ ساينس؛ همچنين درجه حرارت در اين عمق از دريا منجمد کننده است و در اين شرايط شرکت «ويرجين» قصد دارد يک انسان را به تنهايي به اين گودال بفرستد تا قابليت اولين زيردريايي سرنشين‌دار خود را براي سفر به عميق‌ترين بخش‌هاي جهان بيازمايددیدگاه خود را بیان کنید