سوت دلفین‌ها وسیله معرفی آنهاست

سوت دلفین‌ها وسیله معرفی آنهاست

سوت دلفین‌ها وسیله معرفی آنهاست

پنج‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
Thursday, October 21, 2021

سوت دلفین‌ها وسیله معرفی آنهاست

//

سوت دلفین‌ها وسیله معرفی آنهاست

همشهری آنلاین: محققان دریافتند دلفینها از سوت‌های نشانه، یا همان اسم، برای معرفی خود یا گروهشان استفاده می‌کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، این حرکت دلفین‌ها یکی دیگر از مدارک هوشمندی این آبزیان است، زیرا به واسطه آن می‌توانند مانند انسان‌ها خود را با استفاده از نامشان معرفی کنند و یا به گروه‌های دیگر خوشامد بگویند.

محققان دانشگاه سنت اندروز می‌گویند یکی از اعضای گله دلفین‌ها می‌تواند سوتی منحصر به فرد را به عنوان "احوال پرسی یا معرفی" از خود ایجاد کند در حالی که گله دیگر صدها متر از آنها فاصله دارند؛ سپس گله دوم به این پیام پاسخ داده و گله‌ها به یکدیگر می‌پیوندند.

شنیدن صدای سوت دلفین‌هایی که در استخرها نگه داری می‌شوند پدیده‌ای جدید نیست اما محققان کاربرد این سوت‌ها را در جهان طبیعت نمی‌دانستند؛ از این رو تصمیم گرفتند تا شنای دلفین‌ها را در سواحل سنت اندروز پیگیری کنند. نتایج نشان داد زمانی که یک گروه از دلفین‌ها به گروه دیگر نزدیک می‌شوند، یکی از دلفین‌ها سوتی بلند می‌کشد.

این صدا باعث ایجاد صدایی مشابه از گروه مقابل می‌شود و پس از آن دو گروه با یکدیگر ترکیب شده و با هم شنا می‌کنند.

محققان باور دارند این صدای سوت بیشتر خوشامد گویی و احوال‌پرسی است تا یک اخطار. همچنین زمانی که هیچ یک از گروه‌ها صدای سوتی از خود ایجاد نکنند، دو گروه کاملا عادی از کنار یکدیگر عبور کرده و به یکدیگر نمی‌پیوندند.

محققان همچنین احتمال می‌دهند این صدای سوت توسط رهبر گروه ایجاد شود تا گروه دیگر در محیطی که امکان شناسایی تصویری وجود ندارد، از طریق پیامی صوتی یکدیگر را شناسایی کنند. این احتمال نیز وجود دارد که دلفین‌ها به واسطه این سوت نام گروه یا اعضای گروهی که قصد یافتن آنها را دارد، بازگو می‌کننددیدگاه خود را بیان کنید