ایجاد بانک ژن میگوهای بومی کشور

ایجاد بانک ژن میگوهای بومی کشور

ایجاد بانک ژن میگوهای بومی کشور

سه‌شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰
Tuesday, October 26, 2021

ایجاد بانک ژن میگوهای بومی کشور

//

ایجاد بانک ژن میگوهای بومی کشور

دو موافقت نامه و یک قرار داد طرح کلان ملی فناوری در حوزه های کشاورزی و آبزی پروری میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت جهاد کشاورزی به امضا رسید.

خبرگزاری مهر، دو موافقت نامه طرح کلان ملی فناوری "دستیابی به دانش فنی تولید لاین های دام، طیور و آبزیان" و "دستیابی و توسعه دانش فنی طراحی و ساخت تجهیزات، ماشین آلات و صنایع پیشرفته کشاورزی مورد نیاز کشور" و قرار داد " قرارداد طرح کلان ملی فناوری "کسب و انتقال دانش فنی برای تولید انبوه میگوی عاری از بیماری خاص" میان معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و وزارت جهاد کشاورزی به امضا رسید.

بر اساس این دو موافقت نامه، علاوه بر دستیابی به دانش فنی تولید لاین های دام، طیور و آبزیان  و دستیابی به دانش فنی و طراحی و ساخت تجهیزات، ماشین آلات و صنایع پیشرفته کشاورزی در کشور، اقدامات لازم برای فراهم کردن مقدمات قانونی و اخذ تائیدیه ها و مجوزهای لازم برای تولید انبوه محصولات ناشی از دانش فنی مذکور به منظور تامین نیاز کشور انجام خواهد شد.
 

در موافقت ‌نامه دستیابی به دانش فنی تولید لاین های دام قرار است در مرحله اول اصلاح نژاد دامهای سنگین چون گاو، گاومیش و شتر، اصلاح نژاد دام های سبک چون گوسفند و بز، دستیابی به دانش فنی تولید لاین های طیور صنعتی و بومی، اصلاح نژاد ماهیان گرمابی کشور و اصلاح نژاد میگوی کشور اجرا می ‌شود.
 

در فاز اول طرح دستیابی به دانش فنی و طراحی و ساخت تجهیزات، ماشین آلات و صنایع پیشرفته کشاورزی در کشور، دستیابی به دانش فنی و طراحی و ساخت تراکتور ملی متناسب با شرایط بومی ایران، دستیابی به دانش فنی و طراحی و ساخت ماشینهای شالیزاری در کشور، دستیابی به دانش فنی و طراحی و ساخت ماشینهای کاشت و برداشت حبوبات، دستیابی به دانش فنی طراحی و ساخت ماشین گرده افشان الکترواستاتیکی پسته و خرما و دستیابی به دانش فنی و طراحی و ساخت سامانه های استراتژیک ذخیره سازی محصولات اساسی کشاورزی بدون نیاز به ساخت سیلوهای متداول سنتی اجرا می شود.
 

قرارداد طرح کلان ملی فناوری "کسب و انتقال دانش فنی برای تولید انبوه میگوی عاری از بیماری خاص در کشور و قطع  وابستگی به محصولات خارجی" با هدف دستیابی به اهداف برنامه های توسعه و ضرورت برخورداری از توسعه فناوری در ارتقاء شاخصهای کمی و کیفی در تولید و پرورش آبزیان با هدف افزایش سهم در امنیت غذایی جامعه، از دیگر موافقت نامه هایی بود که میان معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت جهاد کشاورزی به امضا رسید.
 

دستیابی به دانش فنی تولید میگوی SPF در کشور مطابق با ضوابط و شرایط فنی ذیربط، ذخیره سازی مناسب میگوی عاری از پاتوژنهای خاص در کشور و ایجاد پایلوت تحقیقاتی به منظور پایش دائمی تولید میگوی SPF در کشور و ایجاد بانک ژن میگوهای بومی کشور، از موضوعات این موافقت نامه استدیدگاه خود را بیان کنید