فرآيند اسيدي شدن اقيانوس‌ها وخيم تر از 300 ميليون سال گذشته

فرآيند اسيدي شدن اقيانوس‌ها وخيم تر از 300 ميليون سال گذشته

فرآيند اسيدي شدن اقيانوس‌ها وخيم تر از 300 ميليون سال گذشته

چهار‌شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰
Wednesday, December 8, 2021

فرآيند اسيدي شدن اقيانوس‌ها وخيم تر از 300 ميليون سال گذشته

//

فرآيند اسيدي شدن اقيانوس‌ها وخيم تر از 300 ميليون سال گذشته

كارشناسان بين‌المللي محيط زيستي اعلام كردند: افزايش سطح آلودگي‌ها در سياره زمين باعث شده است كه اقيانوس‌هاي جهان سريعتر از هر زمان ديگري طي 300 ميليون سال گذشته، اسيدي شوند.

خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در حالي كه فرآيند اسيدي شدن اقيانوس‌ها با سرعت پيش مي‌رود، پيامدهاي جدي اين فرآيند براي حيات آبزيان و درياها در آينده همچنان نامعلوم است. يك تيم بين المللي متشكل از محققان آمريكايي، انگليسي، اسپانيايي، آلماني و هلندي با انجام آزمايشات گسترده روي صدها مطالعه اقيانوس شناسي شامل بررسي فسيل‌هاي بستر درياها متعلق به ميليون‌ها سال پيش به اين اطلاعات دست يافته‌اند.

به گزارش خبرگزاري فرانسه، اقيانوس‌ها به ويژه در برابر افزايش گرماي جهاني آسيب‌پذير هستند چون حجم زيادي از گاز گلخانه‌اي دي اكسيد كربن را از هوا جذب مي‌كنند و در اين وضعيت، خاصيت اسيدي آب افزايش مي‌يابد. اين فرآيند اسيدي شدن مي‌تواند منجر به مرگ مرجان‌ها، نرم تنان و ساير اشكال ارگانيزم‌هاي صخره‌اي و صدف دار شود.

دفتر برنامه محيط زيست سازمان ملل نيز در سال 2010 ميلادي با انتشار گزارشي هشدار داد كه افزايش توليد كربن حاصل از سوخت‌هاي فسيلي مي‌تواند خطر جدي تري براي محيط زيست دريايي باشد كه در سالهاي اخير نيز روند وخيم تر و نگران كننده‌اي داشته استدیدگاه خود را بیان کنید