توليد حدود 15هزار تن ماهي سردآبي در مازندران

توليد حدود 15هزار تن ماهي سردآبي در مازندران

توليد حدود 15هزار تن ماهي سردآبي در مازندران

چهار‌شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰
Wednesday, December 8, 2021

توليد حدود 15هزار تن ماهي سردآبي در مازندران

//

توليد حدود 15هزار تن ماهي سردآبي در مازندران

كيهان:مديركل شيلات مازندران گفت: ميزان توليد ماهيان سردآبي در استان حدود 15هزار تن در سال است.
حسن حبيب نژاد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بخش آبزي پروري و توليد ماهيان پرورشي مازندران توانسته فرصت هاي جديد شغلي را براي اشتغال جوانان بيكار روستايي فراهم كند.
مديركل شيلات مازندران با اشاره به وجود دو سد خاكي با مساحت 206 هكتار اظهار داشت: 29 مركز ماهيان زينتي در استان وجود دارد كه دو ميليون و 352 هزار قطعه ماهيان زينتي و در مجموع 53 هزار و 80 تن انواع آبزيان پرورشي توليد مي كند.
وي افزود: پيش بيني مي شود حدود پنج هزار و 515 نفر به صورت مستقيم در بخش شيلات مازندران فعاليت كنند.
مديركل شيلات مازندران با بيان اينكه ميزان توليد ماهيان سردآبي استان حدود 15هزار تن در سال است، گفت: مازندران در اين زمينه با در اختيار داشتن دوازده و نيم درصد توليد كشور، رتبه دوم را دراختيار دارد.
حبيب نژاد با تأكيد بر ضرورت استفاده از فن آوري روز و دانش آبزي پروري در تمامي مراحل توليد اظهار داشت: مازندران از ظرفيت بالاي شيلاتي برخوردار است و توليدكنندگان مي توانند با به كارگيري دانش فني و علمي آبزي پروري و شركت در دوره هاي آموزشي تخصصي و علمي هزينه توليد را كاهش و بهره وري و كيفيت توليد را افزايش دهند.
وي با اعلام اينكه سرانه مصرف ماهي در مازندران 11كيلوگرم و بالاتر از ميانگين كشوري است، گفت: در حال حاضر سرانه مصرف ماهي در كشور هشت كيلوگرم استدیدگاه خود را بیان کنید