نگراني آبزي پروران از بي ثباتي قيمت ماهي

نگراني آبزي پروران از بي ثباتي قيمت ماهي

نگراني آبزي پروران از بي ثباتي قيمت ماهي

چهار‌شنبه ۵ آبان ۱۴۰۰
Wednesday, October 27, 2021

نگراني آبزي پروران از بي ثباتي قيمت ماهي

//

نگراني آبزي پروران از بي ثباتي قيمت ماهي

مدير امور شيلات و آبزيان جهاد کشاورزي استان يزد از آغاز صيد ماهي قزل آلا از استخرهاي پرورش ماهي استان يزد خبر داد.محمدعلي با اشاره به آغاز زمان صيد ماهي قزل آلا اظهار داشت: صيد اين ماهي هر سال از اواسط اسفندماه آغاز مي‌شود و در بازار داخلي استان يزد به فروش مي‌رسد.
وي با بيان اينکه ماهي قزل آلا از ماهيان حساس است و شرايط دمايي بر رشد و زندگي آن تاثيرگذار است، افزود: با اين وجود استان يزد پيشرفت هاي بسيار خوبي در زمينه توليد پرورش ماهي قزل آلا داشته است.
مبيني با اشاره به پرورش انواع ماهيان سردآبي و گرمابي در استان يزد عنوان کرد: سالانه 660 تن انواع ماهي هاي گرمابي و سردآبي در استان يزد توليد مي‌شود.وي از رهاسازي 235 هزار قطعه بچه ماهي گرمابي در 250 استخر و توليد 342 تن گوشت ماهي گرمابي خبر داد و يادآور شد: همچنين 832 هزار قطعه بچه ماهي سردآبي در 174 استخر رهاسازي شده و 320 تن گوشت ماهي از آنها به دست خواهد آمد.
مبيني همچنين با اشاره به ظرفيت توليد و پرورش ماهيان زينتي عنوان کرد: در سال جاري 550 هزار ماهي زينتي در استان يزد تکثير شده استدیدگاه خود را بیان کنید