300 مزرعه پرورش ماهي در اردبيل فعال شده است

300 مزرعه پرورش ماهي در اردبيل فعال شده است

300 مزرعه پرورش ماهي در اردبيل فعال شده است

سه‌شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰
Tuesday, October 26, 2021

300 مزرعه پرورش ماهي در اردبيل فعال شده است

//

300 مزرعه پرورش ماهي در اردبيل فعال شده است

مديرکل شيلات استان اردبيل گفت: هم اکنون 300 مزرعه پرورش ماهي در استان اردبيل فعال شده است

واعظي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در اردبيل پيش‌بيني كرد كه امسال بالغ بر 3500 تن ماهي سرد آبي و گرم آبي در اين استان توليد شود.

وي با اشاره به فعاليت 200 استخر دو منظوره در استان يادآور شد: ترويج فرهنگ آبزي‌پروري، حمايت از توليد کنندگان و ايجاد اشتغال مولد از مهمترين اولويتهاي اين نهاد در راستاي افزايش توليد ماهي در اردبيل است.

مديرکل شيلات استان همچنين با اشاره به طرح رهاسازي ماهي در درياچه شورابيل براي اولين بار، از رها سازي پنج ميليون قطعه بچه ماهي در دو نوع سردابي و گرمابي در آبهاي آزاد و مزارع پرورش ماهي خبر داد.

واعظي افزود: در حال حاضر انواع ماهي از جمله کپور به تعداد 100 هزار قطعه در درياچه شورابيل اردبيل آزاد سازي شده است.

وي تصريح کرد: رها سازي بچه ماهي‌ها همه ساله به منظور توليد ماهي و همچنين فراهم کردن زمينه ورزش صيد ماهي با قلاب انجام مي‌شود که امسال اولين فاز اجرايي اين طرح در درياچه شورابيل انجام شددیدگاه خود را بیان کنید