تدوين نقشه راه توسعه «آبزي‌پروري» و«فرآوري آبزيان»

تدوين نقشه راه توسعه «آبزي‌پروري» و«فرآوري آبزيان»

تدوين نقشه راه توسعه «آبزي‌پروري» و«فرآوري آبزيان»

جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰
Friday, October 22, 2021

تدوين نقشه راه توسعه «آبزي‌پروري» و«فرآوري آبزيان»

//

تدوين نقشه راه توسعه «آبزي‌پروري» و«فرآوري آبزيان»

پيش‌بيني توليد يك ميليون و600 هزار تن انواع آبزيان طبق برنامه پنجم

رييس موسسه تحقيقات شيلات ايران با اشاره به پيش‌بيني توليد يك ميليون و600 هزار تن انواع آبزيان در پايان برنامه پنجم توسعه از راه‌اندازي دو كانون هماهنگي دانش و صنعت‌ «آبزي‌پروري» و «فرآوري آبزيان» در معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و تدوين نقشه راه در اين حوزه خبر داد

دكتر مطلبي در گفت‌وگو با خبرنگار علمي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) : تاكنون چندين طرح كلان فناوري از سوي اين كانون‌ها و با همكاري موسسه تحقيقات شيلات به معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري ارائه شده كه از جمله آنها، طرح كلان «توليد گله‌هاي SPF و SPR ميگو وانامي براي كسب لاين، مولد و لاور سالم ميگو در كشور» است كه اجرا خواهد شد.

وي خاطرنشان كرد: همچنين طرح كلان «ايجاد پايلوت‌هاي مزارع پرورش ماهيان دريايي يا پرورش در قفس» به معاونت علمي و فناوري رياست ارجاع شده و در حال بررسي است.

مطلبي ادامه داد: دليل تاسيس اين دو كانون اين است كه در يك بخش به توسعه پرورش وتوليد آبزيان پرداخته شده و ازسوي ديگر به صنايع تكميلي و تبديلي توجه شود.

وي با بيان اينكه نقشه راه توسعه آبزي‌پروري كشور در شش گروه ماهيان گرم آبي، سرد آبي، دريايي، خاوياري، ميگو و ساير آبزيان از جمله جلبك‌ها و گياهان دريايي تدوين و تصويب شده است، گفت: همچنين اقدامات خوبي در راستاي شناسايي مشكلات، معضلات، چالش‌ها و ارائه راهكارها انجام شده و چالش‌هاي پرورش ميگو و ماهيان گرم آبي هم بررسي شده و در اختيار معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري قرار گرفته است.

مطلبي تصريح كرد: نقشه راه كانون هماهنگي دانش و صنعت فرآوري آبزيان در حال تدوين است تا به تنوع محصولات شيلاتي و گسترش فرهنگ آبزي مصرفي در جامعه منجر شود.

رييس موسسه تحقيقات شيلات ايران خطرنشان كرد: به دليل نقش و جايگاه آبزيان در توسعه اقتصادي و سهم آبزيان در تامين پروتئين حيواني سالم و موثر در جامعه، بر اساس پيش بيني برنامه پنجم توسعه به منظور در دسترس قرار گرفتن حداقل سرانه 35 گرم پروتئين خالص حيواني در روز، توليد حدود يك ميليون و 600 هزار تن انواع آبزيان در حوزه شيلات پيش‌بيني شده است كه موسسه تحقيقات شيلات ايران و كانون هاي هماهنگي دانش و صنعت اين حوزه، تمام امكانات و توان خود را براي تحقق اين اهداف در جهت همراهي سازمان هاي مسوول به كار خواهد بستدیدگاه خود را بیان کنید