بهره‌برداري از سيستم پايش و مراقبت از بيماري‌هاي آبزيان تا نيمه سال آينده

بهره‌برداري از سيستم پايش و مراقبت از بيماري‌هاي آبزيان تا نيمه سال آينده

بهره‌برداري از سيستم پايش و مراقبت از بيماري‌هاي آبزيان تا نيمه سال آينده

جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰
Friday, December 3, 2021

بهره‌برداري از سيستم پايش و مراقبت از بيماري‌هاي آبزيان تا نيمه سال آينده

//

بهره‌برداري از سيستم پايش و مراقبت از بيماري‌هاي آبزيان تا نيمه سال آينده

رييس سازمان دامپزشكي ايران : سيستم پايش و مراقبت از بيماري‌ها در بخش آبزيان برقرار شده و حداكثر تا نيمه سال آينده اين سيستم مورد استفاده قرار مي گيرد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيد محسن دستور گفت : سيستم پايش و مراقبت از بيماري‌ها در دام قبلا انجام شده بود، در طيور نيز در سال گذشته اجرا شد كه در بخش آبزيان نيز هم‌اكنون در حال اجرا است.

وي افزود: در سيستم پايش و مراقبت از بيماري‌هاي طيور، تمامي اطلاعات نظير جوجه ريزي، بروز كانون و حذف كانون و همچنين اقدامات قرنطينه‌اي وجود دارد.

دستور تصريح كرد: 90 درصد برنامه اجراي سيستم پايش و مراقبت از بيماري‌ها در بخش طيور پياده شده و در حال اجرا و استفاده است.

وي گفت: اقدامات مناسب و موثري در دو سال گذشته در بخش‌هاي بيماري تب برفكي، حوزه نظارت بهداشتي، تشخيص، ساماندهي كشتارگاه‌ها، تشكيل كميته ملي كدكس، بيماري‌هاي مشترك، واگذاري به بخش خصوصي و غيره انجام شده است.

رييس سازمان دامپزشكي ايران ادامه داد: در بخش بيماري تب برفكي با توجه به مطرح بودن هشدارهاي جهاني اما تعداد كانون‌هاي بيماري نسبت به سال گذشته كاهش قابل توجهي داشت.

دستور با تاكيد بر اينكه دامنه بيماري‌ها بسيار وسيع است، افزود: تقريبا در حوزه دام بيش از 85 هزار واحد اكتيمولوژيك در سطح كشور تعريف شده است.

وي افزود: در حوزه نظارت بهداشتي، طرح پايش باقيمانده‌ها با اولويت اول در سال گذشته كار شد.

رييس سازمان دامپزشكي ايران افزود: در سال گذشته طرح پايش باقيمانده‌ها روي ماهي قزل آلا و در ساير فرآورده‌ها كار شد و براي سال آينده هم طرح پايش باقيمانده‌ها براي محصولات مختلف از جمله شير، گوشت مرغ، گوشت قرمز و ماهي و تخم مرغ تدوين كرديم كه به اجرا گذاشته مي‌شود.

دستور افزود: ساماندهي كشتارگاه‌ها در وضعيت مناسبي قرار دارد و طي اين سالها در خيلي از استان‌ها كشتارگاه‌هاي دام صنعتي احداث شده و تعداد كشتارگاه‌ها سنتي كاهش يافته است.

وي درباره اجراي اصل 44 گفت: در حوزه واگذاري‌ها به بخش خصوصي در بعضي از قسمت‌ها تا 80 درصد فعاليت‌هاي مرتبط با حوزه دامپزشكي، به ويژه بخش‌هاي درمان و تشخيص به بخش خصوصي واگذار شده استدیدگاه خود را بیان کنید