رها سازی 1.3 میلیارد قطعه بچه ماهی سفید در رودخانه های مازندران

رها سازی 1.3 میلیارد قطعه بچه ماهی سفید در رودخانه های مازندران

رها سازی 1.3 میلیارد قطعه بچه ماهی سفید در رودخانه های مازندران

سه‌شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰
Tuesday, December 7, 2021

رها سازی 1.3 میلیارد قطعه بچه ماهی سفید در رودخانه های مازندران

//

رها سازی 1.3 میلیارد قطعه بچه ماهی سفید در رودخانه های مازندران

مدیرکل شیلات مازندران گفت: بیش از یک میلیارد و 300 میلیون قطعه بچه ماهی سفید امسال تولید و در رودخانه های منتهی به دریای خزر رهاسازی شده است

حبیب نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر شهید رجایی ساری، با تولید 70 میلیون قطعه بچه ماهی سفید و  اتحادیه ماهیگیران پره استان با تولید 20 میلیون قطعه در مجموع 90 میلیون قطعه بچه ماهی سفید را در رودخانه های استان رهاسازی کرده است.

وی اظهار داشت: هشت میلیون قطعه بچه ماهی کپور تولید و از 20 خرداد ماه به مدت 90 روز با میانگین وزنی یک گرم در رودخانه های مازندران رها سازی خواهد شد که نتایج حاصله از فعالیت مذکور با احتساب ضریب بازگشت شیلاتی حدود 7 تا 10 درصد ماهی و سالانه 7 تا 9 هزار تن صید ماهی سفید را در سبد صیادان استان شاهد خواهیم بود.

مدیر کل شیلات استان تاکید کرد: بررسی صید در سالهای اخیر نشان می دهد حدود 80 تا 85 درصد صید ماهی نتیجه تکثیر نیمه مصنوعی و رها سازی بچه ماهیان سفید توسط شیلات مازندران  بوده و امیدواریم با ا ستمرار این حرکت بتوانیم توسعه پایدار صید وصیادی را فراهم کنیم.

حبیب نژاد افزود: پیش بینی می شود دربهار آتی با مشارکت اتحادیه پره ماهی 100 میلیون بچه ماهی سفید تکثیر و در رودخانه ها رها سازی شود.

وی از استقرار اکیپ های تکثیر نیمه مصنوعی ماهیان در رودخانه های شیلاتی استان خبر داد و گفت: نیروهای مرکز بازسازی ذخایر آبزیان شهید رجائی هرساله از پانزدهم اسفند ماه همزمان با مهاجرت ماهیان دریایی بویژه ماهی سفید به رودخانه، در رودخانه های منتهی به دریا مستقر می شوند و با صید ماهیان مولد و استحصال تخم سالانه 100 میلیون قطعه بچه ماهی را جهت حفظ و بازسازی ذخایر تولید و به دریا رهاسازی می کننددیدگاه خود را بیان کنید