استقرار اکیپ‌های تکثیر نیمه مصنوعی ماهیان در رودخانه‌های شیلاتی مازندران

استقرار اکیپ‌های تکثیر نیمه مصنوعی ماهیان در رودخانه‌های شیلاتی مازندران

استقرار اکیپ‌های تکثیر نیمه مصنوعی ماهیان در رودخانه‌های شیلاتی مازندران

سه‌شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰
Tuesday, November 30, 2021

استقرار اکیپ‌های تکثیر نیمه مصنوعی ماهیان در رودخانه‌های شیلاتی مازندران

//

استقرار اکیپ‌های تکثیر نیمه مصنوعی ماهیان در رودخانه‌های شیلاتی مازندران

مدیرکل شیلات مازندران از استقرار اکیپ‌های تکثیر نیمه مصنوعی ماهیان شیلات مازندران در رودخانه‌های مهم شیلاتی خبر داد.

خبرگزاری فارس از ساری به نقل از روابط عمومی اداره کل شیلات مازندران، حسن حبیب‌نژاد بیان داشت: نیروهای مرکز بازسازی ذخایر آبزیان شهید رجایی ساری شیلات مازندران با امکانات و تجهیزات خود هر ساله از پانزدهم اسفند ماه که زمان مهاجرت ماهیان دریایی به ویژه ماهی ‌سفید به رودخانه‌ها است در رودخانه‌های منتهی به دریا مستقر می‌شوند.

وی افزود: آنها با صید ماهیان مولد و استحصال تخم هر ساله 100 میلیون قطعه بچه ماهی را برای حفظ و بازسازی ذخایر تولید و به دریا رهاسازی می‌کنند.

حبیب‌نژاد با اشاره به اینکه شیلات استان تاکنون بیش از یک میلیارد و 300 میلیون قطعه بچه ماهی سفید را تولید و به رودخانه‌های منتهی به دریای خزر رهاسازی کرده است، اظهار داشت: در سال جاری نیز مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر شهید رجایی ساری با تولید 70 میلیون قطعه بچه ماهی سفید و همچنین اتحادیه ماهیگیران پره مازندران با تولید 20 میلیون قطعه 90 میلیون قطعه بچه ماهی سفید را به رودخانه‌های مازندران رهاسازی کرده است.

وی با اینکه 8 میلیون قطعه بچه ماهی کپور تولید شده و از 20 خرداد ماه به مدت 90 روز با میانگین وزنی یک گرم در رودخانه‌های مازندران رهاسازی می‌شوند، تصریح کرد: این نتایج حاصل از فعالیت با احتساب ضریب بازگشت شیلاتی حدود هفت تا 10 درصد ماهی، صید سالانه هفت تا 9 هزار تن صید ماهی سفید در سبد صیادان استان را شاهد هستیم.

حبیب‌نژاد خاطرنشان کرد: بررسی صید در سال‌های اخیر نشان می‌دهد، حدود 80 تا 85 درصد صید ماهی نتیجه تکثیر نیمه مصنوعی و رهاسازی بچه ماهیان سفید توسط شیلات مازندران است و امیدواریم با استمرار این حرکت بتوانیم توسعه پایدار صید و صیادی را فراهم کنیم.

وی پیش‌بینی کرد: در بهار آینده نیز با مشارکت اتحادیه پره این میزان بچه ماهی یعنی حدود 100 میلیون عدد تکثیر و در رودخانه‌ها رهاسازی شوددیدگاه خود را بیان کنید