صید ماهی شوریده در آبهای خوزستان ممنوع شد

صید ماهی شوریده در آبهای خوزستان ممنوع شد

صید ماهی شوریده در آبهای خوزستان ممنوع شد

سه‌شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰
Tuesday, October 26, 2021

صید ماهی شوریده در آبهای خوزستان ممنوع شد

//

صید ماهی شوریده در آبهای خوزستان ممنوع شد

مدیرکل شیلات خوزستان گفت: صید ماهی شوریده از 20 اسفند ماه تا 20 فروردین ماه سال آینده به منظور حفظ ذخایر این ماهی در آبهای استان خوزستان ممنوع اعلام شد

مغینمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:  بر اساس نتایج تحقیقات به عمل آمده توسط کارشناسان پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور، به منظور جلوگیری از وارد آمدن صدمات جبران ناپذیر به ذخایر ماهی و تضمین بهره برداری پایدار از دریا و تداوم اشتغال صیادان در این بخشف صید ماهی شوریده و حمل ادوات صید در تمامی صیدگاه های استان خوزستان از 20 اسفند تا 20 فروردین سال آینده ممنوع است.

ممنوعیت صید برخی ماهی ها در آبهای استان خوزستان و خلیج فارس در حالی از سوی ایران اعمال می شود که صیادان سایر کشورهای مشترک در این آبها همانند کویت و عراق بدون هیچگونه محدودیتی اقدام به صید ماهی می کنند و این موضوع باعث اعتراض شدید صیادان و برخی نمایندگان استان های جنوبی شده است.

مدیرکل شیلات استان خوزستان در این خصوص با دفاع از تصمیم اعمال برخی محدودیتهای صید در اروندرود گفت: اگر در مقاطعی از سال دست به چنین اقداماتی نزنیم به زودی شاهد انقراض ماهیان این منطقه خواهیم بود و در نتیجه شغل و حرفه اصلی تعداد از زیادی از مردم ساکن در شهرهای ساحلی خوزستان از بین می رود.
 

مغینمی اظهار داشت: این را قبول دارم که صیادان عراقی این روزها چنین ممنوعیتی ندارند و به راحتی صید می کنند ولی بی تدبیری آنها و اینکه هیچگونه مدیریتی در شیوه صیادی این کشور همسایه اعمال نمی شود نباید باعث شود ما هم وارد این بی تدبیریها شویم.
 

وی افزود: در کشور عراق شاهد یک تشکیلات منسجم در بخش شیلات و نظارت بر عملکرد صیادان این کشور نیستیم و صیادی به صورت خودسرانه انجام می شود. این موضوع باعث شده در کشور عراق ما ندانیم که طرفمان برای مذاکره و گفتگو در خصوص هماهنگی برای فصل ممنوعیت صید کیست.


مغینمی عنوان کرد: متاسفانه چیزی به اسم صدور مجوز صید و حفاظت از منابع و ذخایر آبزیان در کشور عراق وجود ندارد در حالیکه این موضوع در ایران و استان خوزستان به خوبی مدیریت می شود و تاکنون از انقراض ماهیان مختلف با اینگونه اعمال مدیریتها جلوگیری به عمل آمده است. اگر ما در این مقاطع از سال دست به اعمال این مدیریتها نزنیم بی شک تاکنون چندین نوع از ماهیان ما منقرض می شدند.


ماهی شوریده نوعی از ماهی است که به صورت دوکی شکل و ظریف است. گوشت سفید و کم تیغ این ماهی هم بعد از پخت، حسابی نرم می شود و زیر زبان انگار که آب می شود. این ماهی را درسته و البته با شکم خالی، می شود سرخ کرددیدگاه خود را بیان کنید