صيد برخي آبزيان در آبهاي هرمزگان ممنوع شد

صيد برخي آبزيان در آبهاي هرمزگان ممنوع شد

صيد برخي آبزيان در آبهاي هرمزگان ممنوع شد

سه‌شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰
Tuesday, October 26, 2021

صيد برخي آبزيان در آبهاي هرمزگان ممنوع شد

//

صيد برخي آبزيان در آبهاي هرمزگان ممنوع شد

واحد مرکزی خبر: گزارش دارد صید برخی آبزیان حساس و اقتصادی در آبهای خلیج فارس و دریای عمان در محدوده هرمزگان ممنوع شد. معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات هرمزگان گفت : هر سال با فرا رسیدن فصل بهار برای بازسازی ذخائر آبزیان و حفظ نوزادان آبزی صید برخی از گونه های آبزیان با هماهنگی و همکاری صیادان ممنوع می شود.

محبی افزود : صید هامور ماهیان از 15 فروردین تا آخر اردیبهشت سال 91 ممنوع است. وی گفت : صید گونه های حلوا سفید و شوریده از اول اردیبهشت تا آخر خرداد و میش ماهی از 15 مرداد تا پایان شهریور ممنوع است. معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات هرمزگان گفت : صید به روش سنتی مشتا نیز از 15 فروردین تا آخر اردیبهشت سال 91 در آبهای هرمزگان ممنوع است. در این نوع صید با استفاده از تور و میله ، تور را بصورت افقی در ساحل دریا نصب می کنند که با استفاده از جزر و مد دریا آبزی به دام می افتد. محبی افزود : صید با تورهای منوفلامنت نیز در طول ساحل در آبهای هرمزگان ممنوع است. منوفلامنت تور ریز و نامرئی است که در آن ماهی های کوچک صید و سبب نابودی ذخائر آبزیان می شود. هرمزگان با سالانه 143 هزار تن صید آبزی رتبه نخست را در کشور دارد. این استان هزار و 430 کیلومتر مربع ساحل و 22 بندر صیادی دارد. صید بی رویه و غیر مجاز از عوامل تخریب زیستگاهها و کاهش ذخایر آبزیان در هرمزگان به شمار می روددیدگاه خود را بیان کنید