تولید ماهی امسال در زنجان 18,3 کیلوگرم افزایش داشت

تولید ماهی امسال در زنجان 18,3 کیلوگرم افزایش داشت

تولید ماهی امسال در زنجان 18,3 کیلوگرم افزایش داشت

سه‌شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰
Tuesday, October 26, 2021

تولید ماهی امسال در زنجان 18,3 کیلوگرم افزایش داشت

//

تولید ماهی امسال در زنجان 18,3 کیلوگرم افزایش داشت

مدیر امور شیلات و آبزیان استان زنجان گفت: تولید ماهی به ازای هر متر مربع از 15,4 کیلوگرم در سال 89 به 18,3 کیلوگرم در سال 90 افزایش داشته است

صیاد بورانی در گفتگو با خبرنگار مه ، تولید آبزیان در کنار تولید انواع محصولات کشاورزی برای استفاده مناسب از منبع آبی و صرفه جویی در مصرف کودهای شیمیایی با هدایت پساب خروجی از مزارع به اراضی تحت کشت و افزایش در آمد سرانه افراد برخوردار از مزارع آبزی پروری از اهداف شاخص ترویج فعالیت آبزی پروری در استان است.

وی اظهار داشت : از طرف دیگر تلاش شده تا با طراحی و اجرای انواع استخرهای بومی پرورش ماهی، هزینه ساخت مزارع به حداقل رسیده تا تعداد زیادی از متقاضیان آبزی پروری نیازی به دریافت تسهیلات بانکی برای احداث مزرعه نداشته باشند.

مدیر امور شیلات و آبزیان زنجان گفت: انواع تجهیزات هوادهی و اکسیژن دهی به استخرهای حاوی ماهی نیز در استان ساخته می شود و بدین طریق تولید در واحد سطحی فزونی بافته تا در استفاده از زمینهای کشاورزی برای راه اندازی فعالیت آبزی پروری نیز صرفه جویی شود.

بورانی تاکید کرد: در سالهای اخیر با به کارگیری انواع پمپهای برگشت آب، نصب فیلتر مکانیکی برای جداسازی فضولات ماهی از آب و برگشت آب تصفیه شده به استخر پرورش ماهی ، به کار گیری انواع هوا داده های قارچی و توربینی میزان تولید ماهی قزل آلا در انواع استخرهای آبزی پروری استان که  عمده آنها به صورت سنتی است.

وی گفت: با توسعه و ترویج به کار گیری این تجهیزات توسط کلیه آبزی پروران برنامه ریزی شده تولید در واحد سطح به ازای هر متر مربع به 28 کیلوگرم برای سال 90 افزایش یابددیدگاه خود را بیان کنید