استخرهای پرورش آبزیان در یزد عایق کاری شد

استخرهای پرورش آبزیان در یزد عایق کاری شد

استخرهای پرورش آبزیان در یزد عایق کاری شد

پنج‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
Thursday, October 21, 2021

استخرهای پرورش آبزیان در یزد عایق کاری شد

//

استخرهای پرورش آبزیان در یزد عایق کاری شد

معاون شیلات جهاد کشاورزی استان یزد از عایق کاری استخرهای پرورش ماهی به منظور افزایش بهره وری بالاتر خبر داد

مبینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به کمبود آب و کویری بودن استان یزد، شیلات یزد استخرهای پرورش آبزیان را با استفاده از روشی به نام پیلتون عایق می کند.

وی افزود: استخرهای ذخیره آب کشاورزی در مناطق کوهستانی و در تپه ماهورها دارای شیب خاکی تند و شکننده هستند که برای ساخت استخرهای بتونی نامناسب است.

مبینی عنوان کرد: با توجه به اینکه چنین استخرهایی بر اثر ریزش خاک و فرو رفتگی آب دچار کمبود آب می شوند و شکسته شدن استخر سبب وارد آمدن خسارت به آبزی پروران می شود، بعد از زیر سازی و آماده کردن استخرهای خاکی، روکش آن را با لایه پیلتون پوشش می دهند.

مبینی بیان داشت: هزینه روکش کردن با پیلتون از ساخت استخرهای بتونی کمتر و از رشد زی شناور و جلبک زدگی دیواره ها و تجمع لجن در کف استخر جلوگیری می کند.

وی ادامه داد: با پیلتون کردن کف استخرها زمینه برای پرورش ماهی بسیار مناسب خواهد بود و با توجه به زلالی آب، رشد ماهی در چنین استخرهایی صرفه اقتصادی بیشتری خواهد داشتدیدگاه خود را بیان کنید