انتقال بیماری‌ از ماهی قرمز به انسان امکانپذیر است

انتقال بیماری‌ از ماهی قرمز به انسان امکانپذیر است

انتقال بیماری‌ از ماهی قرمز به انسان امکانپذیر است

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰
Monday, October 18, 2021

انتقال بیماری‌ از ماهی قرمز به انسان امکانپذیر است

//

انتقال بیماری‌ از ماهی قرمز به انسان امکانپذیر است

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان کوهبنان گفت: احتمال انتقال بیماری‌های مشترک از ماهیان قرمز به انسان وجود دارد

زین‌الدینی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در کوهبنان با اشاره به جایگاه ویژه ماهی قرمز در سفره عید ایرانیان اظهار داشت: چند سالی است که سازمان دامپزشکی با اجرای برنامه کنترل بهداشتی مراکز تکثیر‌، پرورش و عرضه ماهی قرمز حاشیه ایمنی صنعت پرورش ماهی قرمز را در کشور افزایش داده است.  

وی بیان داشت: دامپزشکی به عنوان متولی بهداشت و بیماری‌های آبزیان با تهیه و پخش بروشور و صدور اطلاعیه‌های بهداشتی نسبت به آموزش و افزایش آگاهی عمومی برای موارد بهداشتی و نحوه نگهداری ماهی قرمز امنیت بهداشتی عمومی جامعه را تضمین می‌کند.

زین‌الدینی با اشاره به احتمال انتقال بیماری‌های مشترک از این ماهیان به انسان بر ضرورت رعایت مسائل بهداشتی و خودداری از دست زدن به ماهیان قرمز تأکید کرد.

وی افزود: انواع بیماری‌های ویروسی‌، باکتریایی و قارچی بر سلامت جمعیت ماهیان قرمز تأثیرگذار هستند و دامپزشکی با اجرای ضوابط بهداشتی و نمونه‌برداری برای شناسایی و مبارزه با این بیماری‌ها اقدام ‌می‌کند.

زین‌الدینی به فروشندگان ماهی قرمز توصیه کرد با توجه به مسری بودن بیماری‌های‌ ماهی قرمز در صورت مشاهده ماهی بیمار سریعاً آن را از بقیه جدا و در مورد دفن بهداشتی ماهیان تلف شده تأکید کرد.

وی در مورد نگهداری ماهی قرمز گفت: ظرف ماهی باید بزرگ و دهان گشاد باشد و آب ماهی تمیز و مرتب تعویض شود و آبی که برای ماهی استفاده می‌شود باید به مدت 24 ساعت نگهداری تا کلر‌زدایی و هم دما شود.

زین‌الدینی از در نظر گرفتن دریاچه کویر کوهبنان برای رها‌سازی ماهیان قرمز خبر داد و افزود: به منظور جلوگیری از ایجاد آلودگی باید از رها کردن ماهیان قرمز در منابع آبی‌، استخرها و قنات‌ها خودداری شوددیدگاه خود را بیان کنید