ايجاد تعاوني‌هاي شيلات و دامپروري در قالب خوشه‌هاي كسب و كار

ايجاد تعاوني‌هاي شيلات و دامپروري در قالب خوشه‌هاي كسب و كار

ايجاد تعاوني‌هاي شيلات و دامپروري در قالب خوشه‌هاي كسب و كار

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰
Monday, October 18, 2021

ايجاد تعاوني‌هاي شيلات و دامپروري در قالب خوشه‌هاي كسب و كار

//

ايجاد تعاوني‌هاي شيلات و دامپروري در قالب خوشه‌هاي كسب و كار

دبير اتاق تعاون كرمانشاه گفت: در سال جاري، راه‌اندازي شركت هاي تعاوني توسعه شيلات و دامپروري را در قالب خوشه‌هاي كسب و كار دنبال خواهيم كرد.

غفار محمدي با بيان اين مطلب به خبرنگار تعاون ايسنا خاطرنشان كرد: در سال جاري طرح‌هاي بسياري را به منظور توانمندسازي تعاوني‌ها پيش‌بيني كرده‌ايم كه از جمله آنها طرح‌هاي تيپ توسعه گردشگري و توريست زيارتي، تجارتي و سلامتي است و در كنار آن، طرح توسعه صنايع دستي با هدف تمركز بر تجارت و فرهنگ استان را نيز در دست اقدام داريم.

وي از توسعه صنايع تبديلي بخش كشاورزي به عنوان يكي ديگر از برنامه‌هاي در دست اقدام در استان نام برد و گفت: درصدد هستيم تا طرح توسعه تعاوني‌هاي شيلات و دامپروري را در قالب خوشه‌هاي كسب و كار دنبال كنيم.

محمدي همچنين از راه‌اندازي شركتهاي تعاوني توسعه روستايي با هدف ترويج فرهنگ تعاون در روستاها براي سال جاري خبرداد.

وي در ادامه با اشاره به وجود چهارهزار و 500 تعاوني استاني و 35 اتحاديه شهرستاني ابراز اميدواري كرد: در صورتي كه طرح‌هاي پيش‌بيني شده در سال جاري به اجرا درآيد، هدف ايجاد يكصدهزار فرصت شغلي محقق شود.

محمدي تصريح كرد: چنانچه زيرساخت‌هاي مورد نياز براي اجراي طرح‌هاي پيش بيني شده از سوي دولت فراهم و وزارتخانه اعتبار لازم را تخصيص بدهد با تزريق بودجه كار اجراي طرح‌هاي اشتغالزا را آغاز خواهيم كرددیدگاه خود را بیان کنید