رشد 168 درصدي قيمت ماهي سفيدطی یک دهه

رشد 168 درصدي قيمت ماهي سفيدطی یک دهه

رشد 168 درصدي قيمت ماهي سفيدطی یک دهه

سه‌شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰
Tuesday, October 26, 2021

رشد 168 درصدي قيمت ماهي سفيدطی یک دهه

//

رشد 168 درصدي قيمت ماهي سفيدطی یک دهه

ميانگين قيمت خرده فروشي ماهي سفيد در بازار ايران، طي سال هاي 1380 تا 1389 افزايش 168.52 درصدي داشته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، بر اساس آمار منتشر شده در سالنامه آماري سازمان شيلات ايران، ميانگين قيمت خرده فروشي هر کيلو ماهي سفيد در بازار ايران طي سال 80، 25 هزار و 273 ريال بوده است که اين رقم در سال 89 به 67 هزار و 863 ريال رسيده است.

بر پايه اين گزارش قيمت کفال ماهيان نيز با افزايش 165.44 درصدي از 18 هزار و 408 ريال در سال 80 به 48862 ريال رسيده است. همچنين قيمت خرده فروشي ماهي سيم در سال 80، پنج هزار و 978 ريال بوده که به 20 هزار و 861 ريال در سال 89 رسيده است.

هر کيلوگرم ماهي سوف در بازار به طور ميانگين با قيمت 19 هزار و 500 ريال به فروش مي رسيد که با افزايش 211.53 درصدي نسبت به سال 80، به رقم 60 هزار و 749 تومان در سال 89 رسيده است.

قيمت هر کيلو ماهي کلمه در سال 80، 12 هزار و 320 ريال بوده که در سال 89 به 49 هزار و 229 ريال رسيده است. قيمت هر کيلو شک ماهي نيز با افزايش 162.96 درصدي نسبت به سال 80 به 15 هزار و 720 تومان رسيده است. ميانگين بهاي خرده فروشي هر کيلو شک ماهي در سال 80، معادل پنج هزار و 978 ريال بوده است.

کيلکا ماهيان در سال 80 به ازاي هر کيلو سه هزار و 249 تومان در بازار خرده فروشي ايران مبادله مي شد که اين رقم در سال 89 به نه هزار و 458 تومان رسيد.

هر کيلو اردک ماهي نيز با افزايش 257.38 درصدي در سال 89 به ازاي هر کيلو، 47 هزار و 977 تومان به فروش رسيده است. اين در حالي است که قيمت هر کيلو از اين ماهي در سال 80، 13 هزار و 427 تومان بوده استدیدگاه خود را بیان کنید