دانشمندان درباره آلوده شدن گوشت آبزيان به زباله هاي پلاستيکي هشدارمي دهند

دانشمندان درباره آلوده شدن گوشت آبزيان به زباله هاي پلاستيکي هشدارمي دهند

دانشمندان درباره آلوده شدن گوشت آبزيان به زباله هاي پلاستيکي هشدارمي دهند

سه‌شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰
Tuesday, December 7, 2021

دانشمندان درباره آلوده شدن گوشت آبزيان به زباله هاي پلاستيکي هشدارمي دهند

//

دانشمندان درباره آلوده شدن گوشت آبزيان به زباله هاي پلاستيکي هشدارمي دهند

احد مرکزی خبر:  بررسی درباره تاثیر آلودگی زباله های پلاستیکی بر اقیانوس ها نتایج دور از انتظاری را نشان داد . به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره انگلیسی، در این بررسی گروه هایی که با انتقاد روبرو هستند نه بخش های صنعتی و نه کارخانه ها بلکه مصرف کنندگانی هستند که با بی توجهی زباله های خود را وارد محیط زیست آبزیان می کنند. ورود زباله های پلاستیکی و عمدتا بطری های پلاستیکی به آب دریاها و اقیانوس ها موجب انتقال مواد شیمیایی آنها از معده آبزیان به جریان خون آنها و حتی ترکیب بدن آنها می شود. دانشمندان دریافتند زباله های پلاستیکی موجب انتشار هزاران ذره بسیار ریز از پلاستیک در آب می شود.این دانشمندان با بررسی هجده محل در شش قاره، مشاهده کردند تجمع این ذرات ریز پلاستیک در نزدیک شهرهای بزرگ بیشتر است. ریچارد تامسون از دانشگاه پلی موث انگلیس می گوید: «یکی از نگرانی ها این است که این ذرات ریز پلاستیک بیش از چهل روز در بافت بدن آبزیان باقی می مانداین نگرانی وجود دارد که با توجه به افزایش جمعیت و نیز افزایش استفاده از مواد پلاستیکی این نوع آلودگی بیش از پیش افزایش یابددیدگاه خود را بیان کنید