رهاسازي100هزار بچه ماهي گرم آبي در استخرهاي شهرستان هيرمند

رهاسازي100هزار بچه ماهي گرم آبي در استخرهاي شهرستان هيرمند

رهاسازي100هزار بچه ماهي گرم آبي در استخرهاي شهرستان هيرمند

پنج‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
Thursday, October 21, 2021

رهاسازي100هزار بچه ماهي گرم آبي در استخرهاي شهرستان هيرمند

//

رهاسازي100هزار بچه ماهي گرم آبي در استخرهاي شهرستان هيرمند

واحد مرکزی خبر: اقتصادی 100 هزار بچه ماهی گرم آبی در استخرهای پرورش ماهی شهرستان هیرمند رها سازی شد .

مدیر اداره شیلات هیرمند گفت : پس از برداشت ماهیان سرد آبی از استخرهای پرورش ماهی امروز، 100 هزار قطعه بچه ماهی گرم آبی شامل کپور، آمور، فیتوفاگ و بیگ هد به صورت رایگان بین 90 باب استخر پرورش ماهی شهرستان هیرمند توزیع شد .

آقای حیدری پیش بینی کرد: در پایان فصل پرورش 100 تن ماهی گرم آبی از استخرهای پرورش ماهی شهرستان هیرمند برداشت شود.

وی دوره پرورش این ماهیان را حدود هشت ماه عنوان کرد و گفت : با اجرای این طرح برای 180 نفر شغل ایجاد شده است و هر پرورش دهنده ماهی در این دوره 250 میلیون ریال درآمد کسب می کند .

در شهرستان هیرمند 150 استخر 2 منظوره کشاورزی و پرورش ماهی فعال استدیدگاه خود را بیان کنید