سال گذشته 55 هزار تن انواع آبزیان در زنجان تولید شد

سال گذشته 55 هزار تن انواع آبزیان در زنجان تولید شد

سال گذشته 55 هزار تن انواع آبزیان در زنجان تولید شد

پنج‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
Thursday, October 21, 2021

سال گذشته 55 هزار تن انواع آبزیان در زنجان تولید شد

//

سال گذشته 55 هزار تن انواع آبزیان در زنجان تولید شد

مدیر امور شیلات و آبزیان استان زنجان گفت : در سال 90 بیش از 55 هزار تن انواع آبزیان با ارزش ریالی 22060 میلیون ریال در استان تولید شد که نسبت به سال قبل بیش از 40 درصد رشد داشته است

صیاد بورانی افزود: آبزی پروری از فعالیتهایی است که طی چند ساله اخیر به دلیل نقش مفید آن در صرفه جویی  کودهای شیمیایی به واسطه هدایت پساب استخرهای پرورش ماهی به اراضی کشاورزی ، استفاده بهینه ازکشاورزی ، افزایش سهم بهره وری از آب ، تولید پروتئین مفید و مورد نیاز مردم ، کمک به اقتصاد خانوار ، کشاورز ، افزایش خود مصرفی ماهی در محل تولید بوده است.

وی ادامه داد: آبزی پروری در ترویج مصرف گوشت ماهی در مناطق کشاورزی و افزایش مصرف گوشت ماهی در سبد خانوار کشاورزی از رونق و رشد قابل ملاحظه ای در استان برخوردار بوده است .

مدیر امور شیلات و آبزیان استان زنجان گفت: انواع آبزیان از قبیل کپور ماهیان (ماهی کپور معمولی ،کپور علفخوار ، کپور نقره ای و کپور سرد گنده ) ماهیان سرد آبی (ماهی قزل آلا ، و ماهی آزاد ) در استان زنجان تولید شده است .

صیاد بورانی گفت: از این میزان بیش از 22 هزار میلیون ریال ارزش ریالی ماهیان گرمابی هشت هزار  میلیون ریال ، ارزش  ماهیان زینتی182 هزار و 790 میلیون ریال و ماهیان سرد آبی 16050 میلین ریال ارزش ریالی بچه ماهیان سرد آبی تولیدی استان  است.دیدگاه خود را بیان کنید