5 هزار تن انواع ماهی در ایلام تولید شد

5 هزار تن انواع ماهی در ایلام تولید شد

5 هزار تن انواع ماهی در ایلام تولید شد

سه‌شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰
Tuesday, October 19, 2021

5 هزار تن انواع ماهی در ایلام تولید شد

//

5 هزار تن انواع ماهی در ایلام تولید شد

مدیر شیلات استان ایلام گفت: پارسال 5 هزار تن انواع ماهی در ایلام تولید شد

سلیمانی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در ایلام اظهار داشت: این میزان ماهی گرم آبی و سردآبی در مناطق مختلف استان ایلام تولید شده است.

وی ادامه داد: می‌توان عنوان کرد که این میزان ماهی در 45 مزرعه سردآبی با تولید هزار و 300 تن و 100 مزرعه دو منظوره پرورش ماهی گرم آبی با تولید 326 تن به دست آمده است.

وی افزود: افزون بر این، از محل صید و صیادی در دریاچه پشت سدها و رودخانه‌های استان ایلام نیز 3 هزار و 300 تن انواع ماهی تولید شده است.

این مسئول اضافه کرد: تولید این میزان ماهی در مقایسه با مدت مشابه سال ماقبل آن یعنی سال 1389، 10 درصد رشد نشان می‌دهد.

سلیمانی تصریح کرد: با عنایت به نامگذاری امسال به تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی شیلات استان ایلام در نظر دارد در برنامه‌های کوتاه مدت نسبت به تحقق این شعار در این حوزه اقدام کند.

مدیر شیلات استان ایلام گفت: این شعار در حوزه شیلات با احداث استخرهای دو منظوره کشاورزی به منظور استفاده بهینه از منابع آب کشاورزی و پرداخت تسهیلات کم بهره به تولید کنندگان و مکانیزه کردن مزارع و افزایش مزارع محقق می‌شود.

وی ادامه داد: سال گذشته نیز 4 هزار میلیون ریال تسهیلات برای توسعه مزارع پرورش ماهی به متقاضیان واجد شرایط پرداخت شده است.

این مسئول اضافه کرد: مدیریت شیلات استان ایلام مصمم است که با استفاده از ظرفیت دو سد سیمره و کرخه کار پرورش ماهی در قفس را در استان ایلام اجرایی کند.

سلیمانی تصریح کرد: در حال حاضر سرانه مصرف ماهی در کشور 7.5 کیلوگرم است که در تلاش هستیم در استان ایلام نیز به این سرانه مصرف برسیمدیدگاه خود را بیان کنید