صيد 120 هزار تن آبزيان از درياي عمان

صيد 120 هزار تن آبزيان از درياي عمان

صيد 120 هزار تن آبزيان از درياي عمان

جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰
Friday, October 22, 2021

صيد 120 هزار تن آبزيان از درياي عمان

//

صيد 120 هزار تن آبزيان از درياي عمان

واحد مرکزی خبر: 120 هزار تن انواع آبزیان پارسال از دریای عمان صید شد. این تعداد آبزی را 25 هزار صیاد روانه بازارهای داخلی و خارجی کردند . مدیرکل شیلات سیستان و بلوچستان گفت: این آبزیان شامل ماهیان صنعتی چون هوور مسقطی ، گیدر ، مارلین و ماهیان تجاری چون حلوای سیاه ، شیرماهی و کوتر بود. آقای سندگل افزود : صیادان با هر لنج صیادی مجهز به سامانه برودتی در یک دوره صید 2 ماهه حدود 30 تن ماهی صید می کنند . بنادر چابهار و کنارک 8 اسکله صیادی فعال دارندکه صیادان با هزار شناور لنج و هزار و 400 قایق به صید مشغولنددیدگاه خود را بیان کنید