رهاسازی 10 هزار قطعه ماهی در رودخانه منتهی به دریا خزر

رهاسازی 10 هزار قطعه ماهی در رودخانه منتهی به دریا خزر

رهاسازی 10 هزار قطعه ماهی در رودخانه منتهی به دریا خزر

پنج‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
Thursday, October 21, 2021

رهاسازی 10 هزار قطعه ماهی در رودخانه منتهی به دریا خزر

//

رهاسازی 10 هزار قطعه ماهی در رودخانه منتهی به دریا خزر

مدیر کل شیلات گلستان گفت: برای نخستین بار در کشور تکثیر انبوه پائیزه بچه ماهیان خاویاری به تعداد 100 هزار قطعه و رهاسازی بیش از 10 هزار قطعه در اوزان 10 گرم در رودخانه منتهی به دریا خزر انجام شد

خبرگزاری فازس از گرگان به نقل از روابط عمومی اداره کل شیلات گلستان، علیاکبر پاسندی اظهار داشت: تکثیر ماهیان خاویاری معمولا در اواخر اسفند تا اوایل فروردین ماه آغاز و پس از دو ماه پرورش در خرداد ماه در اوزان سه گرم رهاسازی می‎‎شود، اما به لطف خداوند متعال و تلاش شبانهروزی کارشناسان مجرب و آمادهسازی زیرساختها پس از دو سال تکثیر انبوه فیل ماهی در پائیز سال 1390 آغاز شد.

وی تصریح کرد: در سال جاری مقدار 75 هزار قطعه بچه ماهی در اوزان 10 گرم و تائید شیلات ایران به تمام پرورشدهندگان ماهیان خاویاری سراسر کشور تحویل شد.

مدیر کل شیلات گلستان گفت: همچنین با هماهنگی و موافقت از سازمان شیلات ایران بیش از 10 هزار قطعه بچه فیل ماهی خاویاری در اوزان 10 گرم برای نخستین بار در فروردین ماه در رودخانه منتهی به دریا در استان گلستان رهاسازی شد و تعداد 400 هزار لارو ماهیان خاویاری برای پرورش به مرکز پرورش ماهیان خاویاری استان مازندران تحویل داده شد.

پاسندی در ادامه گفت: با توجه به کاهش صید ماهیان خاویاری در دریای خزر و همچنین کاهش مولدین ماهیان خاویاری و رفع مشکل کمبود مولدین با موافقت طرح پیشنهادی مولدسازی بعد از هشت سال تلاش کارشناسان با موفقیت در مرکز شهید مرجانی انجام شد که امسال برای نخستین بار توانستیم به صورت انبوه بیش از 50 هزار لارو از مولدین پرورشی استحصال کنیم

وی افزود: با توجه به ابلاغیه شیلات ایران در رابطه میزان رهاسازی بچه ماهیان خاویاری در سال 1391 سهم استان گلستان 5/4 میلیون قطعه انواع بچه ماهیان خاویاری است که در صورت تامین مولد مورد نیاز این تعداد در خردادماه سال جاری در اوزان سه گرم تولید و در رودخانههای استان رهاسازی میشود.

لازم به ذکر است استان گلستان بیش از 50 درصد سهم تکثیر ماهیان خاویاری در کشور را به خود اختصاص داده استدیدگاه خود را بیان کنید