کسب رتبه نخست کشوری در تولید آبزیان توسط استان زنجان

کسب رتبه نخست کشوری در تولید آبزیان توسط استان زنجان

کسب رتبه نخست کشوری در تولید آبزیان توسط استان زنجان

سه‌شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰
Tuesday, November 30, 2021

کسب رتبه نخست کشوری در تولید آبزیان توسط استان زنجان

//

کسب رتبه نخست کشوری در تولید آبزیان توسط استان زنجان

مدیر کل جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: سال گذشته شیلات استان زنجان رتبه نخست کشوری را در تولید آبزیان کسب کرد

هاوندی‌پور امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در زنجان اظهار کرد: در حال حاضر تولید آبزیان در استان زنجان افزایش چشمگیری داشته است.

وی با اشاره به اینکه در زمان تاسیس اداره شیلات استان زنجان که در سال 75 صورت گرفت، اداره شیلات استان زنجان دارای یک اداره مستقل برای فعالیت نبود، اضافه کرد: در سال گذشته اداره شیلات استان زنجان رتبه نخست را تولید آبزیان به دست آورد.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان زنجان خاطر نشان کرد: سال گذشته 5 هزار و 50 تن انواع آبزیان در استان زنجان تولید شد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تکنولوژی مربوط به تولید ماهی در استان زنجان وجود دارد، افزود: در حال حاضر تولید آبزیان در استان زنجان بیشتر از استان‌های مجاور است.

نهاوندی‌پور در ادامه با اشاره به توسعه اراضی کشاورزی در استان زنجان در سال گذشته اضافه کرد: مسئولان ذیربط در جهاد کشاورزی استان زنجان برای افزایش فعالیت‌ها در این بخش برنامه‌های ویژه‌ای را طراحی کرده‌اند.

وی همچنین با اشاره به اینکه برای انجام فعالیت‌های کشاورزی در استان زنجان 169 میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است، افزود: در سال جاری دولت توجه ویژه‌ای به انجام فعالیت در بخش کشاورزی دارد.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان زنجان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تشکیل ستاد کشاورزی در استان زنجان اضافه کرد: برای هر یک از اعضای این ستاد وظایف مشخصی تعیین شده استدیدگاه خود را بیان کنید