شناسنامه دار شدن ماهیان خاویاری دریای خزر

شناسنامه دار شدن ماهیان خاویاری دریای خزر

شناسنامه دار شدن ماهیان خاویاری دریای خزر

سه‌شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰
Tuesday, December 7, 2021

شناسنامه دار شدن ماهیان خاویاری دریای خزر

//

شناسنامه دار شدن ماهیان خاویاری دریای خزر

مدیر امور ماهیان خاویاری مازندران از شناسنامه دار شدن ماهیان مولد خاویاری دریای خزر خبر داد

اسداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 200 ماهی مولد خاویاری پس از صید، به مراکز بازسازی ذخایر استان تحویل داده شد.

وی افزود: تمام فعالیت های که برای بازسازی ذخایر از زمان صید روی ماهیان مولد خاویاری انجام می شود، در پلاکهایی درج و روی ماهیان مولد به عنوان شناسنامه نصب خواهد شد.

 

مدیر امور ماهیان خاویاری استان مازندران افزود: تکثیر و بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری در کارگاه های تکثیر در استان های شمالی در سال گذشته 74 درصد رشد داشته است.

 

وی ادامه داد: در سه سال اخیر مازندران سهم خود را در تکثیر مولدین و بازسازی ذخایر بهبود بخشید و در سال 84 سهم مازندران از این امر 29 درصد بود که اکنون نزدیک به 42 درصد در تامین مولدین در سطح کشور رسیده است.

 

اسداللهی گفت: علاوه بر آنکه نیاز کارگاه تکثیر شهید رجایی را در استان رفع می شود بخشی از نیازهای استان های همجوار را نیز تامین می کند.

 

وی تاکید کرد: ماهیان خاویاری از ذخایر ارزشمند دریای خزر محسوب می شوند، بر همین اساس در سالهای اخیر به ویژه در سال گذشته صید ماهیان خاویاری با هدف بازسازی ذخایر این ماهی صورت گرفته است.

 

مدیر امور ماهیان خاویاری مازندران اظهار داشت: برای بازسازی ذخایر این ماهی ارزشمند، با اختصاص اعتبار از سوی شرکت مادر تخصصی ضمن بهینه سازی روش های صید و آموزش صیادان، با افزایش 30 درصدی قیمت خرید خاویار از صیادان به دلیل ایجاد انگیزه در آنان برای صید ماهی مولد سالم و حمل مناسب آن صورت گرفت.

 

وی گفت: در صیدگاه ها امکانات مناسبی فراهم شد تا بتوانیم در حوزچه های نگهداری با اکسیژن کافی مولدین را نگهداری کنیم و تمهیداتی اندیشیده شد تا با همکاری شیلات استان مولدین به کارگاه های بازسازی انتقال یابنددیدگاه خود را بیان کنید