عرضه محصولات شيلاتي با كد رهگيري

عرضه محصولات شيلاتي با كد رهگيري

عرضه محصولات شيلاتي با كد رهگيري

سه‌شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰
Tuesday, October 26, 2021

عرضه محصولات شيلاتي با كد رهگيري

//

عرضه محصولات شيلاتي با كد رهگيري

مدير كل دفتر بهبود كيفيت، فرآوري و توسعه بازار آبزيان شيلات ايران گفت: تا پايان سال 91، تمامي محصولات شيلاتي كد رهگيري دريافت كرده و با شناسنامه در بازار عرضه خواهند شد

جام جم آنلاين به نقل از وزارت جهاد كشاورزي، دكتر عيسي گلشاهي با بيان اين مطلب اظهار داشت: هدف از شناسنامه دار كردن محصولات شيلاتي ايجاد قابليت رديابي در اين دسته از محصولات است.

وي افزود: با اين روش امكان بررسي مشكلات احتمالي پيش آمده براي مصرف كننده در زمان مصرف و اعمال مقررات براي متوليان امر، امكان پذير مي شود.

گلشاهي گفت: يكي از الزامات ارايه كد رهگيري به محصولات شيلاتي ايجاد بانك اطلاعاتي براي مزارع و مراكز توليد و صيد كشور بود.

وي ادامه داد: پس از تشكيل اين بانك اطلاعاتي، امكان اجراي طرح شناسنامه دار كردن محصولات شيلاتي براي كشور فراهم شد.

مدير كل دفتر بهبود كيفيت، فرآوري و توسعه بازار آبزيان شيلات ايران خاطر نشان ساخت: تمامي واحدهاي توليدي آبزيان موظفند با ارايه مستندات به سازمان شيلات، كد رهگيري براي عرضه توليدات خود دريافت كنند.

وي تصريح كرد: با استفاده از هر كد رهگيري، توليدكننده قادر است در مقطع زماني خاص، شرايط استاندارد اعلام شده و در فصل صيد يا توليد، اقدام به عرضه محصول خود در بازار كنددیدگاه خود را بیان کنید