صيد ماهي از درياي خزر تمديد شد

صيد ماهي از درياي خزر تمديد شد

صيد ماهي از درياي خزر تمديد شد

پنج‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
Thursday, October 21, 2021

صيد ماهي از درياي خزر تمديد شد

//

صيد ماهي از درياي خزر تمديد شد

تمديد فصل صيد به درخواست استان‌هاي شمالي گيلان، گلستان و مازندران و با نظارت، موافقت، تصويب و ابلاغ سازمان شيلات ايران تا پايان ساعت 24 روز سه شنبه 22 فروردين ماه تمديد شد

خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، طبق آمار رسمي اداره كل شيلات گيلان از 53 پره صيادي فعال استان تا اسفند ماه سال گذشته، ميزان صيد در مقايسه با مدت مشابه در فصل پيشين 26 درصد در صيد انواع ماهيان استخواني سفيد، كفال و كپور افزايش دارد كه برخي از كارشناسان اين افزايش صيد را با تعديل سه پره صيادي از 56 پره و حركت به سمت اقتصادي شدن پره‌ها در فصل جاري صيد ارزيابي مي‌كنند.

گفتني است؛ اكنون با توجه به روند كاهش تصدي دولت مبني بر واگذاري امور به بخش غيردولتي ، شيلات ايران نيز برخي واگذاري‌ها را به بخش خصوصي آغاز كرده است و آنچه بيش از پيش در افق برنامه شيلات گيلان وجود دارد بازسازي ذخاير و فرصت دادن به دريا و نيز توسعه آبزي‌پروري شامل آببندان ها، ترويج كشت توام ماهي با برنج، افزايش فرهنگ آبزي مصرفي از طريق رسانه‌ها، آموزش و جشنواره‌هاي متنوع طبخ آبزيان و ... استدیدگاه خود را بیان کنید