افزايش 64 درصدي ارزآوري صادرات محصولات شيلاتي از استان مازندران

افزايش 64 درصدي ارزآوري صادرات محصولات شيلاتي از استان مازندران

افزايش 64 درصدي ارزآوري صادرات محصولات شيلاتي از استان مازندران

جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰
Friday, December 3, 2021

افزايش 64 درصدي ارزآوري صادرات محصولات شيلاتي از استان مازندران

//

افزايش 64 درصدي ارزآوري صادرات محصولات شيلاتي از استان مازندران

در سال گذشته بيش از چهار هزار و 500 تن محصولات شيلاتي از استان مازندران به ارزش اقتصادي 13/798 دلار صادر شد

خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مدير كل شيلات مازندران اظهار كرد: در حال حاضر حدود 60 درصد از منابع و ظرفيت‌هاي ماهيان گرم‌آبي استان و همچنين حدود 80 درصد از منابع و ظرفيت‌هاي شناسايي شده ماهيان سردآبي از بالقوه به بالفعل تبديل شده است.

وي تصريح كرد: در حال حاضر حدود 81 درصد كيلكا، 47 درصد ماهيان استخواني درياي خزر و حدود 50 درصد ماهيان خاوياري پرورشي استان هاي شمالي و 23 در صد كل ماهيان پرورشي كشور در مازندران توليد مي‌شود كه در اين راستا استان مازندران در زمينه پرورش ماهيان گرم‌آبي و سردآبي مقام اول را در كشور به خود اختصاص داده است.

حبيب نژاد اظهار اميدواري كرد: با توجه به توسعه ارتباطات بين استان مازندران با منطقه اقليم كردستان عراق صادرات شيلاتي استان درسال جاري افزايش يابد.

مديركل شيلات استان مازندران گفت: اين ميزان صادرات در مقايسه با سال 1389 از نظر وزني 52 درصد و از نظر ارزآوري 64 درصد رشد داشته استدیدگاه خود را بیان کنید