عرضه ماهی در دروازه کازرون مشکل بهداشتی ندارد

عرضه ماهی در دروازه کازرون مشکل بهداشتی ندارد

عرضه ماهی در دروازه کازرون مشکل بهداشتی ندارد

شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰
Saturday, October 23, 2021

عرضه ماهی در دروازه کازرون مشکل بهداشتی ندارد

//

عرضه ماهی در دروازه کازرون مشکل بهداشتی ندارد

رئیس مرکز بهداشت شیراز گفت: عرضه آبزیان در دروازه کازرون مشکل بهداشتی ندارد

خبرنگار مهر، حمید رضا قاسم پور بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه افتتاح مرکز تهیه غذاهای دریایی فارس در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص وضعیت عرضه آبزیان در مغازه های دروازه کازرون افزود: عرضه ماهی در این مغازه ها هیچگونه مانعی ندارد زیرا آبزیان را در پودر یخ نگهداری می کنند.

وی تصریح کرد: مغازه ها دارای ویترین است که البته اگر چنین نباشد برخورد می کنیم.

رئیس مرکز بهداشت شیراز با بیان اینکه در سال گذشته بازرسی فراوانی از این مغازه های صورت گرفت، یادآورشد: مغازه های عرضه ماهی متخلف در این محله بارها تعطیل شدند تا اینکه امروز شاهد بهتر شدن وضعیت نسبت به گذشته هستیم.

قاسم پور تصریح کرد: مشکل موجود در این منطقه عدم وجود سیستم فاضلاب کامل است که در برخی از مواقع آبهای مربوط به پودر یخها از مغازه ها به پیاده رو جاری می شود.

وی با اشاره به اینکه ایجاد مرکز فروش آبزیان در منطقه جدید به شرطی موثر خواهد بود که مغازه های فروش ماهی دروازه کازرون تخلیه شود، گفت: با همکاری شهرداری و شیلات، مرکز جدید فروش آبزیان در منطقه کوزه گری راه اندازی خواهد شد که با راه اندازی این مجموعه مغازه های دروازه کازرون باید تعطیل شوند.

رئیس مرکز بهداشت شیراز تاکید کرد: دروازه کازرون، خیابان تیموری و خیابان انوری از جمله خیابان هایی است که باید برای ساماندهی آنان فکر و برنامه ریزی صحیح داشتدیدگاه خود را بیان کنید