مرجان‌هاي محدوده طرح توسعه بندر شهيد بهشتي به خليج چابهار منتقل شدند

مرجان‌هاي محدوده طرح توسعه بندر شهيد بهشتي به خليج چابهار منتقل شدند

مرجان‌هاي محدوده طرح توسعه بندر شهيد بهشتي به خليج چابهار منتقل شدند

شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰
Saturday, October 23, 2021

مرجان‌هاي محدوده طرح توسعه بندر شهيد بهشتي به خليج چابهار منتقل شدند

//

مرجان‌هاي محدوده طرح توسعه بندر شهيد بهشتي به خليج چابهار منتقل شدند

رييس موسسه تحقيقات شيلات ايران از از انتقال مرجان‌هاي واقع در محدوده طرح توسعه بندر شهيد بهشتي چابهار به محدوده اي در حد فاصل هتل ليپار تا نزديكي اسكله نيروي دريايي سپاه در خليج چابهار توسط متخصصان مركز تحقيقات شيلاتي آب‌هاي دور چابهار موسسه تحقيقات شيلات ايران خبر داد.

دكتر عباسعلي مطلبي در گفت وگو با خبرنگار علمي ايسنا با بيان اين مطلب و تشريح عمليات انجام شده توسط محققان موسسه گفت: شهريور ماه سال گذشته موافقتنامه‌اي بين مؤسسه عمران ساحل به عنوان كارفرما و مؤسسه تحقيقات شيلات ايران به عنوان پيمانكار به منظور اجراي پروژه مطالعه و انتقال مرجان‌هاي واقع در محدوده طرح توسعه بندر شهيد بهشتي چابهار منعقد شد پس از ابلاغ قرارداد از سوي كارفرما، بلافاصله يك ستاد نظارت علمي و فني مركزي در مؤسسه تحقيقات شيلات و يك ستاد عملياتي با مديريت مركز تحقيقات شيلاتي آب‌هاي دور چابهار تشكيل و با انتخاب كارشناسان متخصص و مرتبط با پروژه، مسووليت‌ها تعيين شد. پس از برپايي كارگاه، تيم عملياتي متشكل از غواصان حرفه‌‌يي و صنعتي در كشور شناسايي و از آنها جهت همكاري در اين پروژه دعوت به عمل آمد و تمام امكانات و تجهيزات مورد نياز تهيه شد

وي تصريح كرد: بر اساس قرار داد مرجان‌هاي محصور شده بين دو دايك شمالي و جنوبي طرح توسعه بندر شهيد بهشتي چابهار بايستي به محدوده‌اي در حد فاصل محدوده دريايي هتل ليپار تا نزديكي اسكله نيروي دريايي سپاه در خليج چابهار كه توسط دستگاه نظارت و كارفرما تعيين شده است، انتقال مي يافتند؛ بنابراين در مرحله بعدي متدولوژي پروژه تهيه و طي يك جلسه رسمي با حضور نمايندگان دستگاه نظارت (سازمان حفاظت محيط زيست ايران) و كارفرما، روش كار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در نهايت با انجام اصلاحات متدولوژي مورد نظر تصويب و براي اجرا به تيم عملياتي ابلاغ شد.

مطلبي با بيان اينكه براي اين منظور طراحي سازه‌هاي بتني در خود منطقه انجام و ساخت سازه‌ها آغاز شد، خاطرنشان كرد: براي حمل مرجان‌ها در زير آب، سبدهاي مخصوصي با قابليت شناوري در هر عمق دلخواه توسط متخصصان مؤسسه تحقيقات شيلات طراحي و ساخته شد. پس از آماده‌سازي تجهيزات ، ادوات عمليات انتقال مرجان‌ها و تثبيت آنها در آبان‌ماه سال گذشته به صورت آزمايشي انجام شد و طي آن هزار و 990 كلني مرجان با موفقيت كامل با چهار روش پيشنهادي انتقال و تثبيت شدكه با بررسي و نظر مشاور خارجي طرح در نهايت روش نهايي جهت ادامه كار براي تثبيت مرجان‌ها با استفاده از سطوح صاف بلوك‌هاي بتني و چسباندن مرجان‌ها با سيمان هيدروليكي تعيين شد. همچنين عملكرد تيم عملياتي حرفه‌اي مورد تأييد قرار گرفت.

رييس موسسه تحقيقات شيلات ايران خاطرنشان كرد: با مشخص شدن روش نهايي كار، ابتدا عمليات بسترسازي در سايت جديد (واقع در محدوده دريايي پارك ساحلي هتل ليپار) با ساخت پچ‌هايي با ابعادي در حدود 5 × 10 متر مربع آغاز شد، پس از آن عمليات فاز نهايي انتقال و تثبيت مرجان‌ها از ابتداي دي‌ماه سال گذشته با تمامي توان آغاز و تا پايان دي‌ماه حدود 14 هزار كلني مرجان در سايزهاي بزرگ، متوسط و كوچك انتقال داده شد

به گفته وي طي اين عمليات مرجان‌هايي با قطر بيش از دو متر نيز انتقال داده شده كه در نوع خود بي‌نظير است.

مطلبي ادامه داد: از ويژگي‌هاي فاز عملياتي اين پروژه، همزماني اجراي عمليات بسترسازي، جداسازي، انتقال و تثبيت مرجان‌هاست كه با توجه به توان فني بالا اجرا شده است كه با توجه به محدوديت زمان كم، حجم بالايي از انتقال انجام شد؛ بنابراين در حال حاضر مؤسسه تحقيقات شيلات ايران با در اختيار داشتن دانش و توان تخصصي بالا، امكان اجراي اين ‌نوع عمليات را در ساير نقاط كشور و حتي در منطقه و سطوح بين‌المللي دارا است.

رييس موسسه تحقيقات شيلات ايران درباره فاز نهایی عملیات انتقال مرجان‌ها گفت: پس از تعیین روش نهایی تثیبت مرجان‌ها توسط مشاور خارجی طرح و همچنین دستگاه نظارت،‌عملیات فاز نهایی انتقال و تثبیت مرجان‌ها در سایت جدید، محدوده دریایی پارک ساحلی هتل لیپار آغاز شد. عملیات بویه‌گذاری و قرنطینه سایت جدید، عملیات بسترسازی، عملیات انتقال مرجان‌ها، عملیات جداسازی مرجان‌ها،عملیات تثیبت مرجان‌ها و نقشه استقرار مرجان‌ها از جمله مراحل انجام کار بودند.

وي تاكيد كرد: عملیات فاز نهایی از ابتداي دي ماه سال گذشته آغاز و تا نيمه بهمن ماه به طول انجامید و طی آن تعداد 18 هزار کلونی مرجان که تعهد این مرکز بوده با موفقیت کامل و تأیید دستگاه نظارت انتقال و تثبیت شد. طی عملیات انتقال سعی شد که گونه‌های متفاوت مرجان‌ در سایزهای مختلف انتقال داده شود. جهت حفاظت و پایداری بیشتر از مرجان‌های تثبیت شده یک دیواره بتنی اطراف پچ‌ها ساخته شد تا از صدمات احتمالی مرجان‌ها در مقابل نیروی امواج و جریانات دریایی جلوگیری به عمل آید.

رييس موسسه تحقيقات شيلات ايران با تاكيد براينكه وضعیت مرجان‌های انتقال یافته و تثبیت شده در سایت جدید به طور مستمر مورد بررسی قرار گرفته است،افزود: مطابق بررسی‌های انجام یافته و مشاهدات، تمام مرجان‌های تثبیت شده در سلامت کامل بوده و هیچ نشانی از سفیدشدگی،‌شکستگی و جابه‌جایی مرجان‌ها از جای خود مشاهده نشده است. همچنین طبق مشاهدات، اين محدوده محل زیست آبزیان به خصوص ماهی‌های تزئینی شده كه زیبایی خاصی را به این محدوده بخشيده استدیدگاه خود را بیان کنید